Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Gəncə regional bölmə, Rəhbərlik, yerli bölmənin rəhbərin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [1]
  • Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyəti
  • Yeyinti məhsullarının istehsalı
  • Yeyinti məhsullarının ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi
  • Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi
 2. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [2]
  • Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin və icazələrin müəyyən edilməsi
  • Lisenziyanın və icazənin qüvvəsi
  • Lisenziya və icazə sisteminin dövlət tənzimlənməsinin prinsipləri
  • Lisenziyanın və icazənin “bir pəncərə” prinsipi əsasında verilməsi
 3. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [3]
  • "İnzibati akt" anlayışı
  • İnzibati icraat
  • İnzibati aktlar
  • İnzibati şikayətlər üzrə icraat
  • İnzibati aktın icra edilməsi
 4. "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [4]
  • Əsas anlayışlar
  • Fitosanitar nəzarətinin və xidmətinin əhatə dairəsi
  • Fitosanitar nəzarətinin əsas prinsipləri
  • Fitosanitar nəzarətinin təşkilinin istiqamətləri
  • Fitosanitar nəzarəti sahəsində dövlətin vəzifələri
  • İxrac edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması
 5. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; [5] 
  • “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [6]
   • Baytarlıq sahəsində dövlətin vəzifələri
   • Dövlət baytarlıq nəzarətinin əhatə dairəsi
   • Baytarlıq tədbirləri
  • “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [7]
   • Korrupsiyanın anlayışı
   • Korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar (qurumlar)
   • Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər
   • Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar
  • “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə; [8]
   • Əsas anlayışlar
   • Standartlaşdırma üzrə işlərin təşkili və idarə edilməsi
   • Standartlaşdırma sahəsində dövlət nəzarətinin təşkili
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [9]
   • Əmək müqaviləsinin bağlanmasının əsasları və qaydası;
   • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydası;
   • Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları;
   • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları;
   • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi;
   • Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi;
   • Əmək məzuniyyətinin müddətləri:
   • Əsas məzuniyyət və onun müddətləri. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası. Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri. Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti. Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyəti.  Sosial məzuniyyət.
   • Ödənişsiz məzuniyyət;

  Ədəbiyyat:

  1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 noyabr 1999-cu il № 759-IQ
  2. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15 mart 2016-cı il  № 176-VQ
  3. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 21 oktyabr 2005-ci il  1036-IIQ nömrəli Qanunu
  4. "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  12 may 2006-cı il № 102-IIIQ
  5. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007‑ci il, № 352-IIIQ
  6. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2005-ci il
  7. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu №580-İİQ 13.01.2004;
  8. “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 16 aprel 1996-cı il
  9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi.1 fevral 1999-cu il