Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Tovuz regional bölmə, Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarəti sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1] 
  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərinin mühafizəsinə yönəldilmiş profilaktik tədbirlər [2]
   • Azərbaycan Respublikasının ərazisində bitki mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi [2]
    • Azərbaycan Respublikasının ərazisində bitki karantininin tətbiq edilməsi qaydaları [2]
     • Fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı [3]
      • Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi qaydaları [4]
       • Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya [5]
        • "Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının  yaradılması haqqında" Konvensiya [6]
         • Meşə fondunun zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizəsi üzrə fitosanitar qaydaları [7]
          • Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların idxalı, ixracı və təkrar ixracına dair beynəlxalq standartlar  (FTBS (İSPM) № 12; 23) [8]
           • Fitosanitar nəzarəti sahəsində qablaşdırma materiallarına dair beynəlxalq tələblər (FTBS (İSPM) № 15) [9]
            • “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10]
             • Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq üçün profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə çəkilən xərclərin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsi [11]
              • “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [12]
               • Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin idarəedilməsi
               • Yeyinti məhsullarının istehsalı
               • Yeyinti məhsullarının ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi
               • Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi

              Ədəbiyyat:

              1. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 12 may 2006-cı il
              2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 7 dekabr tarixli 260 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərinin mühafizəsinə yönəldilmiş profilaktik tədbirlərin görülməsi, bitki mühafizəsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi və bitki karantininin tətbiq edilməsi Qaydaları”
              3. «Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 17 iyun tarixli 231 nömrəli Qərarı
              4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi qaydaları” 
              5. "Bitki mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiya və həmin Konvensiyaya  qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 14 mart 2000-ci il tarixli 831-IQ nömrəli Qanunu 
              6. "Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq Dənizi Təşkilatının  yaradılması haqqında Konvensiya" və həmin Konvensiyaya qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının 1 fevral 2007-ci il tarixli 232-IIIQ nömrəli Qanunu
              7. “Meşə fondunun zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizəsi üzrə fitosanitar qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 9 fevral tarixli 16 nömrəli qərarı
              8. Fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların ıdxalı, ixracı və təkrar ixracına dair beynəlxalq standartlar  (FTBS (İSPM) № 12; 23)
              9. Fitosanitar nəzarəti sahəsində qablaşdırma materiallarına dair beynəlxalq tələblər (FTBS (İSPM) № 15)
              10. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 mart 1997-ci il
              11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il  10 iyul tarixli 75 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş “Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq üçün profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə çəkilən xərclərin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydası”
              12. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 noyabr 1999-cu il