Hesablama Palatası
Hüquq va kadr məsələləri şöbəsi, Kadr məsələləri sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru aparıcı məsləhətçi
Ayşən Atakişiyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: a.atakishiyeva@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 136,130


 1. "Hesablama Palatası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [2]
   • Əsas müddəalar;
   • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar;
   • Əmək müqaviləsinin bağlanması əsasları və qaydası;
   • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları;
   • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları;
   • İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları;
   • İstirahət vaxtı;
   • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi;
   • Əmək məzuniyyətlərinin müddətləri;
   • Əsas məzuniyyət və onun müddətləri;
   • Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri;
   • Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası;
   • Uşaqlı qadınlara əlavə məzuniyyətin verilməsi;
   • Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti;
   • Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri;
   • Sosial məzuniyyətlər;
   • Ödənişsiz məzuniyyətlər;
   • Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları;
   • Məzuniyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənilməsi qaydaları;
   • Məzuniyyətdə olan işçiyə əlavə sosial-məişət müavinətlərinin ödənilməsi;
   • Əmək normaları, əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təyinatları;
   • Əmək və icra intizamı;
  • “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu haqqıda” [3]
   • “Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında” [4]
    • “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması [5]
     •  “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları" [6]
      • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında [7]
       •  “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” [8]
        • “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” [9]
         •  “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları" [10]
          •  “İşçilərin ezamiyyə qaydaları” [11]
           • “İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi Qaydaları” [12]
            • “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar” [13]
             •  “Dövlət qulluğçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” [14]
              • Pasportlar haqqında [15]

               Ədəbiyyat:

               1. "Hesablama Palatası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
               2. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi
               3. “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu haqqıda”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust  tarixli 911 nömrəli Fərmanı 
               4. “Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 948 nömrəli Fərmanı
               5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli Qərarı “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”
               6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları"
               7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
               8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında”
               9. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı 
               10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları"
               11. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 25 aprel 2001-ci il tarixli i-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin ezamiyyə qaydaları”
               12. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 26 dekabr 1996-cı il 186 nömrəli qərarı “İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi Qaydaları”
               13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 iyun 2014-cü il 183 nömrəli qərarı “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”
               14. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyasının 10 fevral 2014-cü il 021-Q nömrəli qərarı “Dövlət qulluğçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”
               15. Pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikasının 14 iyun 1994-cü il 813 nömrəli “Pasportlar haqqında” Qanunu