Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Şəhərsalmanın iqtisadiyyatı və texniki normalar şöbəsi, Texniki normalar və elm sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
İnsan resursları şöbəsnin müdiri
Yıldırım Fatma Vidadi
Əlaqə vasitələri:
Email: fatma.yildirim@arxkom.gov.az
Telefon: 012-493-34-67 dax 114
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlər sisteminin təyinatı [1] 
  • Şəhərsalma və tikintiyə aid normativ sənədlərin işlənilməsi və tətbiq edilməsi [2] 
   • Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlər sisteminin strukturu [3]
    • Azərbaycan respublikasının standartları vasitəsilə beynəlxalq standartların birbaşa tətbiqi [3]
     • Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) dövlətlərarası müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin Dövlət Standartlar Fonduna daxil edilməsi [4]
      • Texniki normativ hüquqi aktın strukturu [5]
       • Normativ hüquqi akta dair ümumi tələblər [6]

        Ədəbiyyat:

        1. “İnşaatda Tikinti norma və qaydalarının, dövlət standartlarının, tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 1992-ci il tarixli 217 nömrəli Qərarı, 3-cü  bənd
        2. “Azərbaycan Respublikası Dövlət tikinti normativ sənədləri sisteminin Əsas müddəaları (konsepsiyası)” Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin  24 iyun 1994-cü tarixli, 1 nömrəli Qərarı
        3. Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin 22 noyabr 1998-ci il tarixli 26 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartların, normaların, qaydaların və  tövsiyələrin  Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması və tətbiq edilməsi   Qaydaları”  1-ci və 3-cü  bəndlər
        4. “Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən norma və qaydaların təkmiləşdirilməsi haqqında”  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 sentyabr 2008-ci il tarixli, 217 nömrəli Qərarı
        5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  28 mart 1997-ci il tarixli, 25 nömrəli  Qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Dövlət standartları, texniki şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional) dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (regional) dövlətlərarası müqavilələr,  habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında  rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin Dövlət  Fondunun yaradılması Qaydaları”
        6. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu  21.12.2010-cu il № 21-IVKQ