Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Sabirabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Texniki nəzarətin təşkili sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Nəqliyyat vasitəsinin, qoşqu və yarımqoşqunun anlayışı
  • Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı
  • Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi
  • Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı
  • Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti və onların texniki baxışdan keçirilməsi
  • Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsi qaydası
  • Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ
  • Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi, dəyişdirilməsi və qaytarılması
 2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [2]
  • Kənd təsərrüfatı texnikasının dövlət qeydiyyatının aparılması, texniki baxışın keçirilməsi və texnikanın sazlığı haqqında sənədin verilməsi qaydalarının pozulması
 3. Nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə dövlət rüsumununun tutulması üzrə: [8]
  • Nəqliyyat vasitələrinin illik texniki baxışdan keçirilməsi
  • Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına (təkrar qeydiyyatına, daimi və müvəqqəti uçota alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qeydiyyatına) görə
  • Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üçün imtahanların qəbuluna görə
  • Dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsi
  • Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsi
 4. Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının dövlət qeydiyyatının aparılması, təkrar qeydiyyata alınması, uçotdan çıxarılması, müvəqqəti uçota və müvəqqəti qeydiyyata alınması, özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması, müayinədən keçirilməsi haqqında arayışın verilməsi qaydası, müayinədən keçirilməsi haqqında arayışda göstərilən məlumatlar, müayinədən keçirilməsi haqqında arayışın müddəti [3, 7]
  • Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi üzrə: [4, 7]
   • Dövlət texniki baxışının təşkili üzrə tədbirlər
   • Nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışına təqdim olunma qaydaları
   • Dövlət texniki baxışının keçirilmə qaydaları
   • Dövlət texniki baxışına hazırlıq və onun keçirilməsinə nəzarət
   • Dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi
  • Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi üzrə: [5, 8]
   • İmtahanlara və nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə buraxılma qaydaları
   • İmtahanların qəbulu qaydası
   • Sürücülük vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi qaydaları
  • Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatı aparılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı [6]
   • Kənd təsərrüfatı texnikası və onun ehtiyyat hissələrinin komissiyon satışı qaydaları [9]
    • Traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin təsviri [10]
     • Traktorlar və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün imtahanların qəbulu və sürücülük vəsiqəsinin verilməsi haqqında Təlimat [11]
      • İpoteka müqaviləsinin qeydiyyata alınması ilə əlaqədar daşınar əmlakın müvafiq rəsmi reyestrindən çıxarışın nümunəvi forması [12]
       •  Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri [13]

        Ədəbiyyat:

        1. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 iyul tarixli 517-IQ nömrəli Qanunu (Maddə 1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35)
        2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (Maddə 340)
        3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 mart 1999-cu il tarixli 39 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması haqqında Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsi və girov qoyulması Qaydası”
        4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 40 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamə”
        5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin 2.1-ci bəndinin 2 abzası
        6. Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 14 avqust tarixli 187 nömrəli qərari ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatı aparılan nəqliyyat vasitələrinin Siyahısı”
        7. “Traktorlara, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən mexaniki nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi və dövlət qeydiyyatı üzrə uçota alınması ilə bağlı kargüzarlıq işinin təşkili, qeydiyyat şəhadətnaməsinin, dövlət qeydiyyat nişanlarının və xüsusi məhsulların hazırlanması, sərfi, saxlanılması və onlara nəzarətin təmin olunmasına dair Təlimat”ın və “Traktorlara, həmçinin meşə və kənd təsərrüfatında istifadə edilən, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  Kollegiyasının 01.03.2018-ci il Q-02-18 nömrəl Qərarı
        8. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 04.12.2001-ci il tarixli 223-IIQ № li Qanunu (Maddə 18.65)
        9. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyyat hissələrinin komissiyon satışı qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14.03.1995-cil tarixli 58 nömrəli Qərarı
        10. "Traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsinin təsvirinin, spesifikasiyasının və nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 4 iyul 2019-cu il tarixli Q-09-20 nömrəli Qərarı
        11. “Traktorlar və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün imtahanların qəbulu və sürücülük vəsiqəsinin verilməsi haqqında Təlima”tın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 30 may 2012-ci il tarixli 05/2012-1 nömrəli Qərarı
        12. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və "İpoteka müqaviləsinin qeydiyyata alınması ilə əlaqədar daşınar əmlakın müvafiq rəsmi reyestrindən çıxarışın Forması"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 20 avqust tarixli 155 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 noyabr tarixli  197 nömrəli Qərarı
        13. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı Nazirinin 2018-ci il “16” avqust tarixli “04Q” nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi"