Milli Televiziya və Radio Şurası
Milli Televiziya və Radio Şurasının aparatı, Rəhbərlİk, aparat rəhbəri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Teleradio yayımı sahəsində dövlət tənzimləməsi [1]
  • Milli Televiziya və Radio Şurasının fəaliyyətinin təşkili [1], [2]
   • Milli Televiziya və Radio Şurasının səlahiyyətləri [1], [2]
    • Milli Televiziya və Radio Şurasının vəzifələri [1], [2]
     • Milli Televiziya və Radio Şurasının funksiyaları [1], [2]

      Ədəbiyyat:

      1. “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 25 iyun 2002-ci il tarixli 345-IIQ sayklı Qanunu
      2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 2002-ci il № 795 Fərmanı ilətəsdiq edilmiş “Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamə.