Maliyyə Nazirliyi
Xaçmaz Rayonu üzrə Maliyyə İdarəsi, Dövlət gəlirləri sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdir müavini
Bayram Əliyev
Əlaqə vasitələri:
Email: b.aliyev@maliyye.gov.az
Telefon: (012) 404-46-37
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. "Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” üzrə: [1, 2, 3]
  • Büdcə sistemi      
  • Büdcə təqvimi və dövlət büdcəsi layihəsinin gəlirlərinin tərtibi prosesi
  • Dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri və onun icrasının təhlili
 2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi üzrə: [4]
  • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
  • Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
  • Əlavə dəyər vergisi
  • Aksizlər
  • Əmlak vergisi
  • Torpaq vergisi
  • Yol vergisi
  • Mədən vergisi
  • Sadələşdirilmiş vergi
 3. Dövlət rüsumu [5]
  • İqtisadi nəzəriyyə üzrə: [6]
   • Ümumi daxili məhsul
   • Tələb, təklif, qiymət, inflyasiya

  Ədəbiyyat:

  1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 2 iyul 2002-ci il, № 358-IIQ
  2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 oktyabr 2002-ci il tarixli 809 nömrəli Fərmanı
  3. “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 may 2004-cü il tarixli 75 nömrəli Qərarı
  4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 11 iyul 2000-ci il
  5. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 04 dekabr 2001-ci il, № 223-IIQ
  6. “İqtisadi nəzəriyyə”, Q.Y.Əbdülsəlimzadə, 2012