Ali Attestasiya Komissiyası
İnformasiya və analitik tədqiqatlar şöbəsi, şöbə müdirinin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə. [1]
  • Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə. [2]
   • Dissertasiya şuraları haqqında Əsasnamə. [3]
    • Ekspert şuraları haqqında Əsasnamə. [4]
     • Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin elmi adlar verilməsi sahəsində tətbiqinə dair Təlimat. [5]
      • Dissertasiyaların tərtibi qaydaları. [6]
       • Dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı. [7]
        • Elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblər. [8]
         • Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələrin verilməsi üzrə ixtisasların nomenklaturası. [9]
          • Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. [10]
           • Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. [11]
            • Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. [12]

             Ədəbiyyat:

             1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında” Əsasnamə (əlavə I).
             2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə” Əsasnamə (əlavə II).
             3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2003-cü il 02 may tarixli (protokol № 05-R) qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dissertasiya şuraları haqqında” Əsasnamə.
             4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2003-cü il 02 may tarixli (protokol № 05-R) qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ekspert şuraları haqqında” Əsasnamə.
             5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2004-cü il 27 fevral tarixli (protokol № 05-R) qərarı ilə təsdiq edilmiş Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamənin elmi adlar verilməsi sahəsində tətbiqinə dair Təlimat
             6. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2000-ci il 24 noyabr tarixli (protokol № 34 -R) qərarı ilə təsdiq olunmuş Dissertasiyaların tərtibi qaydaları.
             7. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2012-ci il 04 may tarixli (protokol № 07-R)  təsdiq olunmuş Dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı.
             8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2010-cu il 30 aprel tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə təsdiq olunmuş Elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblər.
             9. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 2012-ci il 13 aprel tarixli (protokol № 06-R) qərarı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələrin verilməsi üzrə ixtisasların nomenklaturası.
             10. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 14 iyun 2016-cı il tarixli 271-VQ nömrəli Qanunu.
             11. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 19 iyun 2009-cu il tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanunu.
             12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli, 129 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları.