"ABİTURİYENTİN ELEKTRON ƏRİZƏSİ"NİN
DOLDURULMA QAYDASI

 

Abituriyent elektron ərizə formasını aşağıdakı qaydada doldurur:

 

Şəxsi məlumatlar hissəsində

 

1-9 bəndlərdə heç bir dəyişikliyə icazə verilmir;

10-ci bənddə abituriyent “Şəxsi kabinet”ində qeyd etdiyi faktiki yaşadığı məntəqə təsvir olunur. Bu bənddə abituriyent heç bir əməliyyat aparmır;

11-ci bənddə əlaqə telefonunun aid olduğu şəhərlərarası (operator) kodunu siyahıdan seçir, telefon nömrəsini müvafiq sahəyə daxil edir;

      

   Ümumi orta təhsil (9 illik) haqqında məlumatlar hissəsində

        

         12-ci bənddə bitirdiyi (bitirəcəyi) ümumi orta təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi yaşayış məntəqəsinin adını, sonra isə həmin təhsil müəssisəsinin adını siyahıdan seçir;

13-cü bənddə ümumi orta təhsil müəssisəsini bitirdiyi (bitirəcəyi) ili daxil edir;

14-cı bənddə təhsil haqqında şəhadətnamənin seriyasını siyahıdan seçir, nömrəsini və verilmə tarixini müvafiq sahələrə daxil edir;

15-ci bənddə şahadətnamə üzrə qiymətləri müvafiq sahələrdə qeyd edir

 

          Diqqət! TQDK-nın məlumat bazasında abituriyent barədə olan məlumatlar yetərli olduqda, o, elektron ərizənin 12-15 bəndlərinə məlumat daxil etmir. Ümumi orta təhsil (9 illik) müəssisəsini cari ildə bitirəcək  abituriyent 14-cü və 15-ci bəndlərə heç bir məlumat daxil etmir.

 

  Təhsili haqqında məlumatlar hissəsində

            

16-cı bənddə bitirdiyi (bitirəcəyi) təhsil səviyyəsini (pilləsini) siyahıdan seçir;

17-ci bənddə bitirdiyi (bitirəcəyi) təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi yaşayış məntəqəsinin adını (16-cı bənddə seçilən təhsil sıviyyəsindən (pilləsindən) asılı olaraq), sonra isə həmin təhsil müəssisəsinin adını siyahıdan seçir. 16-cı bənddə orta ixtisas təhsilini seçən abituriyentlər orta ixtisas təhsilinin ödəniş formasını (“Orta ixtisas təhsilini dövlət hesabına almışam ”  və ya  “Orta ixtisas təhsilini ödənişli əsaslarla almışam” )  seçir;

18-ci bənddə təhsil müəssisəsini bitirdiyi (bitirəcəyi) ili daxil edir.

 

         Diqqət! Ümumi orta təhsil (9 illik) müəssisəsini 2013-cü ildə və ya sonrakı  ildə bitirən abituriyent elektron ərizənin bu hissəsinə heç bir məlumat daxil etmir.

 

  Test imtahanı haqqında məlumatlar hissəsində

 

19-cu bənddə test imtahanı verəcəyi dili (Azərbaycan və ya rus) seçir.