DÖVLƏT QULLUĞUNDA KARYERA BƏLƏDÇİSİ

    Cari inzibati vəzifə, təsnifatı və altqrupu:         
    Dövlət qulluğunda qulluq stajı:    
    Ümumi iş stajı:    
    Sertifikat növü:      
   
                                  
Diqqət! İnzibati vəzifə tələbi olaraq dövlət qulluğunda qulluq stajı (3-cü sütun) və ya ümumi iş stajı (4-ci sütun), bu stajlardan biri 0 olduqda isə 0-dan fərqli digər staj götürülməlidir!
Ali təhsil üzrə ixtisas vəzifə tələblərinə uyğun olmalıdır!
1 2 3 4 5 6
Vəzifə altqrupu İnzibati vəzifə-lərin təsnifatı Dövlət qulluğunda qulluq stajı Ümumi iş  stajı Vəzifənin adı Vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının adı