2017-ci il üzrə
2018-ci il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2019-cu ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(24.05.2019)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 21.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16.05.2019 ümumi müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 5 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 16.05.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu davam edir 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 16.05.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Sənəd qəbulu davam edir 12 59 7 22 105 120 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 07.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23.04.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 22.04.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 19.04.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 18.04.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 15.04.2019 ümumi müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 5 59 5 50 198 200 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 15.04.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 15.04.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 6 391 6 93 159 276 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 08.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr davam edir 2 3 2 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
16 05.04.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 8 8 8 8 0 0 0 0 5 3 5 5 0 3 0
18 01.04.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 01.04.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 6 343 6 306 965 3798 39 501 1 1 5 18 20 7 17 0 16 0
20 01.04.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr davam edir 3 6 2 5 12 12 8 0 0 1 0 0 7 0 0 0 8 0
21 01.04.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr davam edir 3 16 3 3 15 15 3 11 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0
22 27.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0
23 19.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 14 2 14 39 39 35 0 4 0 0 26 9 14 26 0 9 0
24 18.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
25 14.03.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 9 73 9 70 296 552 195 323 34 0 0 72 123 35 62 0 83 0
26 13.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 19 2 4 5 5 5 0 0 0 0 4 1 4 4 0 1 4
27 11.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 8 2 8 8 8 8 0 0 0 0 5 3 5 5 0 3 0
28 04.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 4 4 4 0 0 0 0 4 0 3 4 0 0 4
29 28.02.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 10 29 10 26 104 104 61 32 11 0 0 26 35 20 26 0 35 12
30 28.02.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 14 98 11 68 196 400 100 271 20 0 3 41 59 30 37 1 46 6
31 28.02.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 22.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
33 21.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
34 18.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
35 15.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
36 15.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
37 14.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 9 2 9 13 13 13 0 0 0 0 11 2 9 11 0 2 9
38 12.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 11 13 13 13 0 0 0 0 13 0 11 13 0 0 8
39 11.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 22 2 20 27 27 24 0 3 0 0 16 8 13 16 0 8 13
40 05.02.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 5 88 2 9 12 16 12 2 1 0 0 4 8 3 3 0 6 3
41 05.02.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 26 611 23 355 813 2369 833 1227 123 6 2 236 591 140 199 13 294 37
42 05.02.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 17 5 16 70 70 43 20 7 0 0 14 29 12 14 0 29 11
43 04.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
44 31.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
45 30.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
46 29.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
47 24.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 15 1 15 17 17 17 0 0 0 0 12 5 12 12 0 5 12
48 23.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
49 22.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 10 11 11 11 0 0 0 0 9 2 9 9 0 2 7
50 22.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
51 18.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
52 10.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 15 1 15 16 16 16 0 0 0 0 10 6 9 10 0 6 10
53 09.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
54 08.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 132 1 12 15 15 13 0 2 0 0 13 0 12 13 0 0 12
55 08.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
56 07.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
57 04.01.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 15 282 14 176 466 1159 362 733 64 1 0 97 265 66 85 3 155 63
58 04.01.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 3 26 2 6 6 8 6 2 0 0 0 2 4 2 2 0 2 2
59 04.01.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 6 40 6 20 89 89 42 38 9 0 0 24 18 16 24 1 18 18