2017-ci il üzrə
2018-ci il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2019-cu ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(17.07.2019)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 22.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 19.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 16.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 08.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 01.07.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 28.06.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12.06.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 10 158 10 129 707 2069 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12.06.2019 ümumi müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 2 14 2 9 15 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11.06.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 07.06.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 27.05.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 5 28 4 7 7 7 7 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 1
14 24.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 23.05.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1
16 21.05.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
17 20.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 8 1 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 17.05.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 4 5 5 5 0 0 0 0 5 0 4 5 0 0 0
19 16.05.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 30 5 20 55 56 29 25 2 0 0 12 17 11 12 0 17 0
20 16.05.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 16.05.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 12 59 11 37 209 264 95 141 20 0 0 24 71 12 24 0 63 0
22 13.05.2019 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 07.05.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 6 6 6 0 0 0 0 5 1 3 5 0 1 0
24 23.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
25 22.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 2 3 3 3 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1
26 19.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
27 18.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
28 15.04.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 59 5 50 199 201 132 54 15 1 0 57 74 34 57 0 74 10
29 15.04.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 15.04.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 6 391 6 93 159 277 120 128 28 0 0 42 78 27 40 3 51 0
31 08.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
32 05.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
33 03.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 8 8 8 8 0 0 0 0 5 3 5 5 0 3 5
34 01.04.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 8 1 7 10 10 9 0 1 0 0 7 2 5 7 0 2 7
35 01.04.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 6 343 6 306 966 3801 585 1218 114 1 0 200 384 97 195 0 329 3
36 01.04.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 3 6 2 5 12 12 12 0 0 1 0 4 7 3 4 0 8 0
37 01.04.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 3 16 3 3 15 15 4 11 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2
38 27.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
39 19.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 14 2 14 39 39 35 0 4 0 0 26 9 14 26 0 9 19
40 18.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
41 14.03.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 9 73 9 70 296 552 195 323 34 0 0 72 123 35 62 0 83 16
42 13.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 19 2 4 5 5 5 0 0 0 0 4 1 4 4 0 1 4
43 11.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 8 2 8 8 8 8 0 0 0 0 5 3 5 5 0 3 5
44 04.03.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 4 4 4 0 0 0 0 4 0 3 4 0 0 4
45 28.02.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 10 29 10 26 104 104 61 32 11 0 0 26 35 20 26 0 35 18
46 28.02.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 14 98 11 68 196 400 106 272 22 0 0 47 59 34 42 3 45 33
47 28.02.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 22.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
49 21.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
50 18.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
51 15.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
52 15.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
53 14.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 9 2 9 13 13 13 0 0 0 0 11 2 9 11 0 2 9
54 12.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 11 13 13 13 0 0 0 0 13 0 11 13 0 0 8
55 11.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 22 2 20 27 27 24 0 3 0 0 16 8 13 16 0 8 13
56 05.02.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 5 88 2 9 12 16 12 2 1 0 0 4 8 3 3 0 6 3
57 05.02.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 26 611 23 355 813 2369 922 1303 143 6 0 269 647 167 226 31 302 127
58 05.02.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 17 5 16 70 70 43 20 7 0 0 14 29 12 14 0 29 13
59 04.02.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
60 31.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
61 30.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
62 29.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
63 24.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 15 1 15 17 17 17 0 0 0 0 12 5 12 12 0 5 12
64 23.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
65 22.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 10 11 11 11 0 0 0 0 9 2 9 9 0 2 9
66 22.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
67 18.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
68 10.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 15 1 15 16 16 16 0 0 0 0 10 6 9 10 0 6 10
69 09.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
70 08.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 132 1 12 15 15 13 0 2 0 0 13 0 12 13 0 0 12
71 08.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
72 07.01.2019 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
73 04.01.2019 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 15 282 14 176 466 1159 362 733 64 1 0 101 261 67 89 9 151 65
74 04.01.2019 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 3 26 2 6 6 8 6 2 0 0 0 2 4 2 2 0 2 2
75 04.01.2019 ümumi müsahibə Müsahibələr davam edir 6 40 6 20 89 89 42 38 9 0 0 24 18 16 24 2 18 19