2017-ci il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2018-ci ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(17.11.2018)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 05.11.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu davam edir 5 126 2 12 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 05.11.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Sənəd qəbulu davam edir 11 611 8 137 146 293 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 02.11.2018 ümumi müsahibə Sənəd qəbulu davam edir 7 12 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 22.10.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 15.10.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Sənəd verilməmişdir 15 60 16 52 123 187 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12.10.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
8 01.10.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr davam edir 5 85 5 42 51 51 36 0 1 0 0 30 6 29 30 0 6 0
9 01.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 9 10 10 10 0 0 0 0 10 0 9 10 0 0 0
10 25.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 8 1 8 9 9 9 0 0 0 0 8 1 7 8 0 1 0
11 24.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 17 1 17 17 17 17 0 0 0 0 17 0 17 17 0 0 0
12 17.09.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr davam edir 12 257 11 214 640 2016 371 776 69 1 0 164 206 75 145 0 127 0
13 17.09.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 3 8 2 2 5 5 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
14 14.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
15 12.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 3 16 3 16 22 24 18 0 0 0 6 13 5 12 13 0 5 1
16 11.09.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 05.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
18 05.09.2018 ümumi müsahibə Sənəd verilməmişdir 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 03.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 5 2 5 13 13 13 0 0 0 0 9 4 5 9 0 4 1
20 03.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
21 27.08.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 27.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
23 27.08.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 6 32 6 28 73 73 67 0 6 0 0 43 24 24 43 0 24 9
24 24.08.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 7 1 7 17 17 17 0 0 0 0 15 2 6 15 0 2 0
26 09.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 14 1 14 14 14 14 0 0 0 0 11 3 11 11 0 3 11
27 03.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
28 01.08.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 01.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0
30 31.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
31 30.07.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 1 15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
32 30.07.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 7 200 5 118 131 280 150 110 20 0 0 42 108 38 30 0 65 19
33 30.07.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 7 5 6 16 16 16 0 0 0 0 5 11 4 5 0 11 5
34 26.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
35 23.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 1 2 3 3 3 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2
36 14.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 12 1 12 12 12 12 0 0 0 0 12 0 12 12 0 0 12
37 12.07.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 8 58 7 39 284 457 205 199 53 0 0 63 142 19 59 0 97 19
38 12.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 19 1 18 22 22 22 0 0 0 0 12 10 10 12 0 10 12
39 12.07.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 09.07.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 09.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
42 07.07.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 05.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
44 05.07.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 8 32 5 13 42 42 38 1 3 0 0 13 25 7 13 0 25 6
45 04.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
46 03.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 11 12 12 7 0 0 0 5 7 0 7 7 0 0 4
47 03.07.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 29.06.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 25 110 20 80 190 397 157 214 26 0 0 44 113 32 41 0 76 19
49 29.06.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 2 4 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
50 25.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
51 14.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
52 14.06.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 11.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 20 1 20 27 27 26 0 1 0 0 22 4 17 22 0 4 22
54 11.06.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 07.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
56 04.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
57 03.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 5 5 4 0 1 0 0 4 0 3 4 0 0 3
58 25.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 4 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 4
59 22.05.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 11 28 9 20 61 61 53 0 8 0 0 23 30 12 23 0 30 14
60 22.05.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 10 42 6 16 61 82 38 38 6 0 0 17 21 9 16 0 16 7
61 21.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
62 15.05.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 9 9 10 9 0 1 0 0 7 2 7 7 0 2 2
64 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 9 13 13 13 0 0 0 0 11 2 8 11 0 2 10
65 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 12 1 12 14 14 14 0 0 0 0 14 0 12 14 0 0 13
66 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 15.05.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 03.05.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd verilməmişdir 1 4 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 02.05.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 12 87 12 63 213 428 137 216 74 0 0 35 102 21 33 2 64 24
70 01.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
71 18.04.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
72 12.04.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 17 503 13 63 230 427 183 197 47 0 0 90 93 35 76 0 66 36
73 04.04.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 5 6 6 5 0 1 0 0 5 0 5 5 0 0 5
74 03.04.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
75 19.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 14 1 14 16 16 15 0 1 0 0 10 5 9 10 0 5 10
76 19.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
77 14.03.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 11 42 9 21 37 37 34 0 3 0 0 21 13 15 21 1 13 16
78 07.03.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 10 198 4 5 3 5 3 2 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1
79 07.03.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 27 278 15 94 152 278 68 182 28 0 0 21 47 19 21 3 39 17
80 05.03.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
82 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
83 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 18 1 17 21 21 20 0 1 0 0 13 7 12 13 0 7 13
84 05.03.2018 daxili müsahibə Sənəd verilməmişdir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 10 1 10 10 10 10 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 10
86 19.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
87 13.02.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 7 166 7 132 244 244 221 2 21 0 0 132 89 102 132 0 89 87
88 09.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 4 4 4 0 0 0 0 3 1 3 3 0 1 3
89 09.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 23 1 23 45 45 42 0 3 0 0 22 20 17 22 0 20 20
90 08.02.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 11 192 10 128 328 791 249 399 143 0 0 112 137 65 102 7 90 67
91 07.02.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 1 518 1 272 348 1399 465 739 195 0 0 233 232 127 164 5 93 115
92 02.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5
93 02.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
94 01.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 10 1 10 11 11 11 0 0 0 0 10 1 9 10 0 1 10
95 26.01.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 1 189 1 58 50 108 49 32 27 0 0 15 34 15 15 0 21 15
96 22.01.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
97 11.01.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 77 1126 44 374 642 1700 853 451 385 7 0 314 532 179 279 11 272 176
98 09.01.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5