Ümumi müsahibə elanları


5 iyul 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları-
(Sənəd qəbulu 5 avqust 2018-ci il tarixinədək davam edəcəkdir)

22 may 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları-
(Sənəd qəbulu 22 iyun 2018-ci il tarixində başa çatmışdır)

14 mart 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları-
(Sənəd qəbulu 16 aprel 2018-ci il tarixində başa çatmışdır)

13 fevral 2018-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları-
(Sənəd qəbulu 4 mart 2018-ci il tarixində başa çatmışdır)