"Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə sertifikatın verilməsi üçün qeydiyyat"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2019 1434
2017 1003
2018 3132


Cari il (2019) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 36
fevral 945
mart 24
aprel 412
may 17