"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2019 4235
2018 12566


Cari il (2019) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 2088
fevral 2147