"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2018 11802


Cari il (2018) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
fevral 723
mart 965
aprel 1005
may 946
iyun 894
iyul 935
avqust 1318
sentyabr 1018
oktyabr 1601
noyabr 1408
dekabr 989