"Dövlət qulluğu stajının hesablanması"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 14
2018 35


Cari il (2018) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
iyun 1
iyul 1
avqust 9
sentyabr 8
oktyabr 6
noyabr 8
dekabr 2