DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ

2021/2022-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VƏ AMEA-nın MAGİSTRATURALARINA QƏBUL

"Bakalavrın elektron ərizəsi" səhifəsinə xoş gəlmisiniz!
Bu, 2021/2022-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına sənəd vermək istəyən bakalavrlar üçün sistemə giriş səhifəsidir.

Təsdiq edilmiş ərizələrin sayı:
Azərbaycan bölməsi - 20319; rus bölməsi - 1963; cəmi - 22282
2-ci cəhd imtahanına qeydiyyatdan keçənlərin sayı:
Azərbaycan bölməsi - 13530; rus bölməsi - 1164; cəmi - 14694