DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ

2023/2024-cü TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MAGİSTRATURALARINA QƏBUL

"Bakalavrın elektron ərizəsi" səhifəsinə xoş gəlmisiniz!
Bu, 2023/2024-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına sənəd vermək istəyən bakalavrlar üçün sistemə giriş səhifəsidir.

Təsdiq edilmiş ərizələrin sayı:
Azərbaycan bölməsi - 2752 ; rus bölməsi - 148 ; cəmi - 2900