DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ

2024/2025-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MAGİSTRATURALARINA QƏBUL

"Bakalavrın elektron ərizəsi" səhifəsinə xoş gəlmisiniz!
Bu, 2024/2025-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına sənəd vermək istəyən bakalavrlar üçün sistemə giriş səhifəsidir.

Təsdiq edilmiş ərizələrin sayı:
Azərbaycan bölməsi - 183 ; rus bölməsi - 22 ; cəmi - 205