Azərbaycan bölməsi. III qrup. TC altqrup. (coğrafiya)

A VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E B C A E B D B B E D A D C C E B A A E
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C B 134 346 124 1200 be;ac;d (y) (y) (y)

B VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C C B A D A C A D A A E B B E B E B A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D C 346 124 1200 134 be;ac;d (y) (y) (y)

C VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B E D A C B B A B C E E E A D C A C C E
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D C 1200 346 134 124 be;ac;d (y) (y) (y)

D VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A D C C C B B A E A D D C B B B E A A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E A 124 134 346 1200 be;ac;d (y) (y) (y)

Azərbaycan bölməsi. III qrup. TC altqrup. (coğrafiya)