Azərbaycan bölməsi. III qrup. TC altqrup. (coğrafiya)

A VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B D E C E D B A E C B D B C A C A A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B C 246 126 28 356 b;ac;de (y) (y) (y)

B VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B B B C A E E B C A C E D D C B A D C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A D 356 246 28 126 b;ac;de (y) (y) (y)

C VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E A D E C D A A B B A C E B C B D D B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A E 126 246 356 28 b;ac;de (y) (y) (y)

D VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E B A A B A D A A D B E E D E B A C B C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B C 246 356 126 28 b;ac;de (y) (y) (y)

Azərbaycan bölməsi. III qrup. TC altqrup. (coğrafiya)