Azərbaycan bölməsi. III qrup. TC altqrup. (coğrafiya)

A VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C C B A A A D A A E D C E D E B E D E
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D B 124 235 190 146 be;c;ad (y) (y) (y)

B VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A E C B C D E D C C D B D E E B E A A D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C C 235 146 190 124 be;c;ad (y) (y) (y)

C VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C C A D E D D E E B D D E C C C B B A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E A 190 235 124 146 be;c;ad (y) (y) (y)

D VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E D B E D C C D A C E B A E A C B C D C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D E 146 190 235 124 be;c;ad (y) (y) (y)

Azərbaycan bölməsi. III qrup. TC altqrup. (coğrafiya)