Azərbaycan bölməsi. I qrup. RI altqrup. (informatika)

A VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D A E C D E A E B C C B B C E E D A C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A D 5 13 128 3 ad;c (y) (y) (y)

B VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B E A C C C E D E A D A C E E B E B D B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C C 13 3 5 128 ad;c (y) (y) (y)

C VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A E A D B D A C D C C C B A A E D A E
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E B 3 5 13 128 ad;c (y) (y) (y)

D VARİANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D D D E B A E B C D A E B D C E E D C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A E 128 5 13 3 ad;c (y) (y) (y)

Azərbaycan bölməsi. I qrup. RI altqrup. (informatika)