DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ
Yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında qiymətləndirmə vasitələrinin işlənməsi və onların meyarlar əsasında yoxlanılmasına dair hazırlıq kurslarında iştirak etmək üçün elektron qeydiyyat