DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ
logo
Nəzarətçilərin elektron qeydiyyatı sistemi
Hörmətli istifadəçilər! Nəzarətçilərin elektron qeydiyyatı sistemi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən imtahanlarda nəzarətçi kimi iştirak etmək istəyən (edən) şəxslərin elektron qeydiyyatı (məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi), seminar üçün nəzarətçi siyahılarının çapı və nəzarətçi vəsiqələrinin çapı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sistemin istifadəçiləri kimi DİM-in adminstratoru, DİM-in məsul şəxsi, DİM-in regional bölmələri, Rayon Təhsil Şöbələri və məktəblər nəzərdə tutulmuşdur.