2022/2023-cü tədris ili üzrə Elm və Təhsil Nazirliyinin əmri ilə yaradılmış şəhər, rayon psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarı əsasında Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən buraxılış imtahanlarından azad edilmiş şagirdlərin siyahısı

Sıra №RayonÜmumtəhsil müəssisəsinin adıSinifİş nömrəsiSoyadıAdıAta adıDoğum tarixi
1ABŞERON RAYONUDigah qəsəbə tam orta məktəbi (S.Məmmədov adına)9 FT22349425HƏSƏNLİGÜLAYFUAD26/09/2007
2ABŞERON RAYONUDigah qəsəbə tam orta məktəbi (S.Məmmədov adına)9 FT22473178HƏSƏNLİNURAYFUAD26/09/2007
3ABŞERON RAYONUGörədil kənd tam orta məktəbi (İ.Yusifov adına)9 FT17170416ABBASOVAMƏDİNƏƏRŞAD11/08/2008
4ABŞERON RAYONUGörədil kənd tam orta məktəbi (İ.Yusifov adına)9 FT21661761QAFAROVMİRQASİMPAŞA01/03/2007
5ABŞERON RAYONUGörədil kənd tam orta məktəbi (İ.Yusifov adına)9 FT21540904RZAYEVALƏMANTELMAN06/06/2007
6ABŞERON RAYONUMasazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi11 FT20346403ƏLİYEVAFATİMƏİLHAM03/08/2004
7ABŞERON RAYONUMasazır kənd 3 nömrəli tam orta məktəbi9 L22493750MƏMMƏDOVƏLİASİF29/06/2008
8ABŞERON RAYONUMehdiabad qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT22225394GÜLƏLİYEVABAHARBƏHRUZ22/03/2007
9ABŞERON RAYONUMehdiabad qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi9 Ç22453010QULİYEVYUSİFASİF12/11/2007
10ABŞERON RAYONUNovxanı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT22224340MƏMMƏDOVƏLİRÖVŞƏN06/02/2008
11ABŞERON RAYONUSaray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (M.Ələkbərov adına)9 D17234872BEHBUDZADƏTUNARQABİL27/08/2007
12ABŞERON RAYONUSaray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (M.Ələkbərov adına)9 FT21272954FƏRƏCLİAYSUFAİQ01/04/2007
13ABŞERON RAYONUSaray qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi (A.Müzəffərov adına)9 C22605910KƏRİMLİCOŞQUNƏLİRZA17/08/2008
14ABŞERON RAYONUSaray qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi (A.Müzəffərov adına)9 FT17486374ZEYNALOVZAMİQNİZAMİ08/02/2008
15ABŞERON RAYONUSaray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi11 FT20368968SADIQOVANURAYƏLÖVSƏT04/10/2005
16ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi11 R19357391AĞAYEVRAULZAKİR09/11/2005
17ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT22513784ASLANOVFƏRİDARZU29/12/2006
18ABŞERON RAYONUXırdalan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi9 S21440680ZEYNALOVAZƏHRAANAR16/08/2007
19ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (B.Cəfərov adına) (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 3 nömrəli orta məktəbi)9 D22344661SÜLEYMANOVAƏZİMƏFAİQ18/09/2007
20ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (B.Cəfərov adına) (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 3 nömrəli orta məktəbi)9 FT20476526RƏHİMZADƏHÜSEYNNAMİQ22/01/2006
21ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Xırdalan qəsəbə 5 nömrəli orta məktəbi )9 FT22307735NİFTALIZADƏXƏDİCƏQƏHRƏMAN17/04/2007
22ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbi11 FT20207415BAYRAMOVAVİKTORİYANƏBİ08/12/2005
23ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbi11 FT15213174QƏDİROVMƏCİDQƏDİR31/10/2002
24ABŞERON RAYONUXırdalan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbi9 FT22367266ATAKİŞİYEVAAYNURƏMÜBARİZ10/12/2006
25AĞCABƏDİ RAYONU11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Aranlı adına)9 FT21223521QASIMLIFƏRİDCAHANGİR03/11/2007
26AĞCABƏDİ RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)9 FT22697237QASIMOVƏLİİLHAM23/06/2007
27AĞCABƏDİ RAYONUBoyat kənd tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 FT19566267İBRAHİMOVAZƏRASƏF06/11/2007
28AĞCABƏDİ RAYONUHindarx qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (E.İsmayılov adına) (əvvəlki Hindarx kənd orta məktəbi)9 C22357562QULİYEVARÖYAETİBAR29/05/2007
29AĞCABƏDİ RAYONUHüsülü kənd tam orta məktəbi (C.Həsənov adına)9 B17657431MƏMMƏDOVELGÜNRAZİ20/12/2007
30AĞCABƏDİ RAYONUKəbirli kənd tam orta məktəbi (M.Ə.Sabir adına)9 FT22485637MUSAYEVNAMİQZAUR10/05/2008
31AĞCABƏDİ RAYONUPoladlı kənd tam orta məktəbi9 B18631385TEYMUROVÖMƏRİLKİN06/04/2008
32AĞCABƏDİ RAYONUQaradolaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (H.Məmmədov adına)9 22576020MƏMMƏDOVELTONKƏNAN20/03/2008
33AĞCABƏDİ RAYONUQaravəlli kənd orta məktəbi -Ş.Məhərrəmov adına9 FT19136406BAYRAMOVQULAMLAÇIN12/06/2008
34AĞCABƏDİ RAYONUXocavənd kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (S.Hüseynov adına) (əvvəlki Qarabağ kənd orta məktəbi - S.Hüseynov adına)9 FT19452109MEHTİYEVAQŞİNNİZAMİ15/10/2007
35AĞDAM RAYONU1 nömrəli tam orta məktəb9 FT17123082ƏSGƏROVQİSMƏTŞÜKRAN14/12/2007
36AĞDAM RAYONU1 nömrəli tam orta məktəb9 FT17511016MƏMMƏDOVDÜNYAMİNRÖVŞƏN22/01/2007
37AĞDAM RAYONU106 nömrəli tam orta məktəb9 FT19692370FƏRƏCOVANAİLƏCABİR18/01/2008
38AĞDAM RAYONU129 nömrəli tam orta məktəb9 A22546126XIDIRLIFATİMƏEYVAZ20/07/2008
39AĞDAM RAYONU132 nömrəli tam orta məktəb (əvvəlki 132 nömrəli əsas məktəb)9 22279933İBİŞZADƏFƏRİDÜLFƏT27/08/2007
40AĞDAM RAYONU139 nömrəli ümumi orta məktəb9 A15668929AŞIROVAŞƏFAROMAN12/09/2006
41AĞDAM RAYONU14 nömrəli tam orta məktəb9 FT17660497ƏLİZADƏAYSUNQADİR20/03/2007
42AĞDAM RAYONU23 nömrəli tam orta məktəb11 FT17664549ORUCOVCEYHUNCAVİD18/10/2006
43AĞDAM RAYONU33 nömrəli tam orta məktəb9 FT22490073MİRZƏYEVELNURİNQİLAB26/09/2007
44AĞDAM RAYONU33 nömrəli tam orta məktəb9 FT122184967MƏMMƏDLİİBRAHİMƏDALƏT26/03/2005
45AĞDAM RAYONU47 nömrəli tam orta məktəb9 FT21299060ƏHMƏDLİSÜLEYMANYUSİF30/08/2007
46AĞDAM RAYONU51 nömrəli tam orta məktəb9 ET17158206TEYMURLUAYSUİLQAR10/04/2008
47AĞDAM RAYONU62 nömrəli tam orta məktəb9 FT19329895CƏFƏROVHÜSEYNEMİN06/03/2008
48AĞDAM RAYONU92 nömrəli ümumi orta məktəb9 FT22596624FƏRƏCOVRAUFTEYMUR26/02/2008
49AĞDAM RAYONU96 nömrəli tam orta məktəb9 FT19453241MÜSLÜMOVƏLİNAMİQ15/06/2007
50AĞDAM RAYONU97 nömrəli tam orta məktəb9 FT22540485VƏLİYEVAYASƏMƏNQABİL08/06/2006
51AĞDAM RAYONUAlıbəyli kənd tam orta məktəbi9 FT22146088TAĞIYEVCAVİDNİZAM04/03/2007
52AĞDAM RAYONUAyaqqərvənd kənd tam orta məktəbi11 20457891ZEYNALOVORXANKAMİL12/05/2005
53AĞDAM RAYONUÇəmənli kənd tam orta məktəbi11 B19381333ASLANZADƏELŞANƏELŞƏN27/07/2006
54AĞDAM RAYONUƏhmədağalı kənd tam orta məktəbi11 B20288256QULİYEVƏLVANTOĞRUL01/09/2005
55AĞDAM RAYONUEvoğlu kənd tam orta məktəbi9 FT17486954NƏCƏFOVDOSTƏLİAQİL23/12/2008
56AĞDAM RAYONUII Baharlı kənd ümumi orta məktəbi9 FT22489565QULİYEVARÖYALƏRAMİL11/07/2008
57AĞDAM RAYONURzalar kənd tam orta məktəbi11 17412152XANLAROVAAYTƏNKAMİL03/11/2006
58AĞDAM RAYONUÜçoğlan kənd tam orta məktəbi9 FT22438926QƏHRƏMANOVATÜRKANƏSƏYAVUŞ12/02/2008
59AĞDAŞ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Gəncəvi adına)9 FT19415828ABAKAROVNAHİDRUSLAN11/08/2007
60AĞDAŞ RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Gəncəvi adına)9 FT21523910ƏKBƏROVTURAYSAMİR21/10/2007
61AĞDAŞ RAYONU5 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 FT18615089CƏFƏROVONURMAYİS24/01/2008
62AĞSTAFA RAYONUEynallı kənd tam orta məktəbi (X.İsmayılov adına)9 B17634842NAĞIYEVADİLBABƏK01/03/2008
63AĞSTAFA RAYONUHəsənsu kənd tam orta məktəbi (A. Mustafayev adına)9 FT19609267QURBANOVAFATİMƏKAMAL07/08/2008
64AĞSTAFA RAYONUKolxəlifəli kənd tam orta məktəbi (R.Əkbərov adına)11 FT20681819HƏSƏNLİAYSUNÇİNGİZ15/04/2006
65AĞSTAFA RAYONUQırılı kənd tam orta məktəbi (S. Əliyev adına)9 FT15527855QURBANLIMAHALDİLBAZİ30/06/2006
66AĞSU RAYONUCəlair kənd tam orta məktəbi9 A21611491MƏMMƏDOVNİHATNƏSİR08/03/2006
67AĞSU RAYONUQaravəlli kənd ümumi orta məktəbi9 A20116634MƏMMƏDOVTƏRLANKƏNAN02/12/2007
68ASTARA RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (F.Əliyarov adına) (əvvəlki 31 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)9 21377516BƏŞİRLİİLAHƏRAFİQ29/04/2008
69ASTARA RAYONUSuparibağ kənd tam orta məktəbi (Aqşin Hüseynov adına)9 FT22245742MİKAYILOVNEMƏTRAMAL04/07/2008
70BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU102 nömrəli tam orta məktəb11 B19154179NƏBİYEVAGÜLNARƏSEYMUR19/06/2005
71BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU182 nömrəli tam orta məktəb9 Ə22443084BABAYEVAAYSUSAMİR16/11/2007
72BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb11 F19256973ƏLƏSGƏROVHÜSEYNSƏFƏR26/05/2006
73BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb9 B20326388QULİYEVÜMÜDZAUR04/09/2007
74BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb9 F20544522CƏFƏROVƏLİSAMİR19/02/2008
75BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU246 nömrəli tam orta məktəb9 F20685983HÜSEYNOVAAYSUNNURLAN09/06/2007
76BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb11 FT20100803AXUNDOVORXANİLDIRIM28/03/2006
77BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT22144925AĞAYEVAŞÜKRANSEYRAN07/03/2007
78BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT22437330ƏRƏBZADƏPOLADFERUZ30/11/2008
79BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT22199289HƏSƏNOVƏMİRƏLİ22/05/2006
80BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT17141118İSMAYILZADƏMUSTAFAAYƏT16/04/2008
81BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT22559928QASIMOVRƏFAİLFƏDAİ09/01/2008
82BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU283 nömrəli tam orta məktəb9 FT22414228QULİYEVVAHİDANAR01/06/2007
83BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb11 D18662365QULİYEVSƏNANSEYMUR06/02/2005
84BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 B17342668RƏSULZADƏRƏVANƏMAHİR07/08/2008
85BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 D18618026HÜSEYNOVARƏQSANƏRASİM06/07/2005
86BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 F22247528AĞAYEVİSATOFİQ24/01/2006
87BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU314 nömrəli tam orta məktəb9 G22401645ALMURADOVƏLİVASİF20/09/2006
88BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M22445510ALMURADOVANAZLIELÇİN06/04/2005
89BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M22262262BALABƏKOVAGÜLBACIƏLİ19/05/2007
90BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M22403776ƏLİYEVTURALTƏYAR13/05/2006
91BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M22152919HƏSƏNLİELQİZİLKİN29/04/2008
92BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M22651388İSMAYILOVMƏHƏMMƏDƏLİNAHİD08/04/2007
93BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M22192718MEHTİZADƏCƏMİLƏYAHİYA03/04/2006
94BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 M19531422RƏFİYEVAŞAHNABATELQƏDƏR16/07/2006
95BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU99 nömrəli tam orta məktəbin yardımçi sinfi9 Y22521889İMANZADƏBƏSTİİLDIRIM12/10/2006
96BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU34 nömrəli tam orta məktəb9 B21116505NƏSİBOVŞAHİNŞƏHMİR31/03/2008
97BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 A22152419KAZIMZADƏKAZIMZÖHRAB21/01/2008
98BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 B15364850EYUBOVKAZIMRAMİN17/11/2007
99BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU36 nömrəli tam orta məktəb9 B21371557HƏSƏNLİAMİNAZƏR13/10/2007
100BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU45 nömrəli tam orta məktəb9 C19429394QURBANOVAAİŞƏNEMİL22/09/2007
101BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU14 nömrəli tam orta məktəb9 D22185425MÖVSÜMOVFAZİLZAUR22/08/2008
102BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU159 nömrəli tam orta məktəb9 Ç21480793ŞİXİYEVÜLVÜSƏBUHİ21/08/2008
103BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU19 nömrəli tam orta məktəb9 D17537366ƏLƏKBƏRLİAYXANRAMİN26/08/2006
104BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU247 nömrəli tam orta məktəb9 C18290864TEREQULOVAAYANRAUF23/06/2008
105BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU8 nömrəli tam orta məktəb9 C22277260YUSİFOVRİYADRAMİN06/04/2007
106BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU220 nömrəli məktəb-lisey9 Ç19539735HÜSEYNZADƏNİHADTEYMUR09/06/2008
107BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU238 nömrəli tam orta məktəb9 Ç21564962MƏMMƏDOVƏLİRAKİF04/06/2008
108BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU250 nömrəli tam orta məktəb9 C22497824NƏCƏFLİYUSİFRÜZGAR07/04/2007
109BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb11 C18292012FİRUZİZÜMRÜDƏLİ05/09/2005
110BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 A20534507İSMAYILZADƏALLAHVERDİTEYMUR18/02/2008
111BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 A20302331MƏMMƏDOVFARİZRƏHMAN20/06/2008
112BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 A20496747RƏHİMOVANURAYİLQAR22/08/2008
113BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B17300671ABDULLAYEVŞAMİLNOZƏR09/01/2008
114BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B22594220HƏMİDOVMİRKAMİLSƏBUHİ24/09/2008
115BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B16617987MEHDİƏLİİLQAR30/06/2008
116BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 B22286237NƏSRƏDDİNOVAFATİMƏMƏMMƏDAĞA07/04/2007
117BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU61 nömrəli tam orta məktəb9 Ç19124430KAZIMOVNURLANQƏNİMƏT09/07/2007
118BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi (lal və kar uşaqlar üçün)9 X22232576BƏHRAMOVMİRSİYABNİZAMİ13/04/2007
119BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi (lal və kar uşaqlar üçün)9 X15451147ƏLİZADƏƏMİNAĞABƏHRUZ07/05/2008
120BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi (lal və kar uşaqlar üçün)9 X22332356MƏMMƏDOVAZƏHRARUSLAN05/11/2007
121BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi (lal və kar uşaqlar üçün)9 X22517698XALIQOVNURLANİNTİQAM31/07/2008
122BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU106 nömrəli tam orta məktəb9 D22519522ƏLİYEVANƏRMİNRAFİQ08/03/2007
123BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU197 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 C15414741ABBASOVATƏHMİNƏƏJDƏR06/03/2008
124BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU197 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 C15404791SULTANOVZULFƏLİZAUR27/06/2008
125BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 FT22410013ABASOVASƏLMİMAARİF23/02/2005
126BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 FT22205504ƏKBƏROVAFATİMƏMEHMAN29/09/2006
127BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 FT22291912ƏSƏDOVŞIXƏLİXUDAVERDİ22/04/2008
128BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 FT22340044KƏLBƏLİYEVAFATİMƏSAHİB14/03/2006
129BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 FT22661478ŞAHBAZOVFƏRİDFAİQ03/04/2007
130BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU228 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 FT22209061VƏLİYEVƏBDÜLRƏHİMCEYHUN01/11/2007
131BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU273 nömrəli tam orta məktəb9 D19210592ƏMİRASLANZADƏKƏNANİLHAM11/03/2007
132BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU274 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 22123800ALCANOVAKİFRƏŞAD11/05/2007
133BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU274 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 22579060RZAYEVTEYMURRÖVŞƏN23/06/2007
134BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU274 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 22620063SƏBZƏLİYEVAŞƏMSİYYƏVÜQAR08/08/2004
135BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU274 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 22478798VƏLİYEVAFİDANSÜLEMAN02/01/2008
136BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU274 nömrəli tam orta məktəbin xüsusi sinifləri9 22690736VƏLİYEVALƏMANSÜLEYMAN02/01/2008
137BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU288 nömrəli tam orta məktəb9 A19359943MƏHƏRRƏMLİNİHADSAMİR13/08/2008
138BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22383228ABDULLAYEVANƏZİRƏMİR ABDULLA23/04/2006
139BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22366235ABDULOVİSMAYILCAHANGİR07/06/2007
140BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22185457ATAKİŞİYEVATAKİŞİFƏDAİL10/11/2007
141BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22193386BEHBUDOVEMİNBƏHRUZ31/08/2007
142BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22423278CƏFƏROVALLAHVERDİNİYAZİ20/03/2007
143BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22111432ƏLİYEVARİFELMAR02/05/2007
144BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22496559HİDAYƏTOVNİHADNEMƏTULLA07/03/2004
145BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22694442HÜSEYNOVBABƏKZÖHRAB02/04/2008
146BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22369983QUSEVAVİKTORİYAVADİMOVNA01/05/2006
147BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22492499RƏHİMOVVÜQARQƏZƏNFƏR19/06/2005
148BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 A22123401SADIXOVİLKİNFİRUDİN02/05/2007
149BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22493258ALAĞAYEVƏMRAHSƏRDAR24/01/2008
150BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B15675038DƏRGAHOVRAMİLMİRƏLƏM06/07/2007
151BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22297199ƏLİYEVAFİDANSEYMUR08/12/2007
152BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22161396FƏTULLAYEVTURANFƏRMAN16/02/2007
153BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22602034HACIYEVCƏBRAYILŞAMİL12/06/2002
154BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22520313İBADULLAYEVTAMERLANÜZEYİR22/12/2004
155BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22569963İSMAYILOVELTACSƏYAVUŞ27/02/2004
156BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22616975NƏZƏROVRAMİNRAVİL01/12/2004
157BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22173793NƏZƏROVAAYTACRAVİL20/12/2005
158BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22337076QANİYEVELBRUSELÇİN16/05/2008
159BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 B22140089VƏLİYEVYUSİFELŞƏN13/11/2006
160BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22304446CƏFƏROVVÜSALNİYAZİ26/01/2008
161BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22386446ƏLİZADƏAYXANYAŞAR29/05/2005
162BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22514815EYYUBOVAYXANFÜZULİ25/09/2007
163BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22638267EYYUBOVKAMALSİRAC26/09/2001
164BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22634156EYYUBOVORXANFÜZULİ28/06/2006
165BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22642759MEHDİYEVRAHİBRAMİZ27/03/2002
166BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22672373MƏMMƏDOVAXALİSƏABUZƏR04/03/2007
167BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22630877QASIMZADƏVÜSALƏVÜSAL17/05/2006
168BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22334439RƏHİMOVAELNARƏTARXAN20/01/2000
169BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi9 E22387511TAĞIYEVALLAHŞÜKÜRMƏMMƏD06/08/2007
170BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU128 nömrəli tam orta məktəb9 D22108958CƏLİLOVNAMİQNİYAMƏDDİN02/02/2006
171BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22676694ABDULLAYEVELNARNƏBİ02/08/2006
172BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22492451ALBALIYEVAFATMAƏFQAN13/09/2007
173BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22194532BAĞIROVFƏRİDVÜQAR07/10/2007
174BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22523340CƏFƏRLİCAHANDARİLHAM15/04/2007
175BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22684130ƏLİYEVƏLİAMİL12/02/2006
176BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22646390ƏLİYEVAMƏTANƏTAMİL04/05/2007
177BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22193534ƏLİYEVAZEYNƏBİRUQƏYYƏCAVİD11/03/2007
178BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22607523HACIYEVƏLİMƏHƏBBƏT28/01/2006
179BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22464829HACIYEVAAYTACHABİL14/10/2005
180BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22561940HƏSƏNLİNİGARRAHİB08/08/2007
181BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22643956HƏSƏNOVAMƏRYƏMVİDADİ11/06/2008
182BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22604177HÜMBƏTOVCOŞĞUNHABİL10/04/2006
183BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22517875HÜSEYNLİHƏMZƏRUSLAN16/10/2005
184BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22462402HÜSEYNOVAFİRƏNGİZRASİM13/08/2008
185BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22406025KƏRİMOVƏLİMİRZƏHUMAYUN19/05/2008
186BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22353020MANAFLIMƏRYƏMKAMİL03/04/2006
187BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22554497MƏDƏTLİMƏHƏMMƏDNURİLQAR30/10/2004
188BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22372654MƏMMƏDOVİBRAHİMARİF11/05/2007
189BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22447697MUSAYEVHÜSEYNİLQAR29/07/2007
190BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22123606MUSAYEVİBRAHİMETİBAR25/11/2006
191BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22662344NOVRUZOVMƏHƏMMƏDƏRƏSTUN31/05/2007
192BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22464435OCAQVERDİYEVSADİQBAXŞEYİŞ20/08/2006
193BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22101672PAŞAYEVAĞAVERDİƏLƏKBƏR24/10/2007
194BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22462825QULİYEVİBRAHİMƏLƏDDİN25/07/2008
195BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22586081QULİYEVİLYASSAHİB06/09/2007
196BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22605022QULUZADƏNAMAZƏLİİMAMVERDİ01/06/2007
197BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22563309RÜSTƏMOVAAYSUSALEH23/02/2007
198BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22221481RÜSTƏMZADƏMƏHƏMMƏDCAVİD11/07/2007
199BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22607604SALMANZADƏİBRAHİMELÇİN25/01/2004
200BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22651468SAQİFATİMƏANAR25/02/2008
201BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22209082SƏFƏROVAESMİRALDAİRQİF10/10/2007
202BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22546920VƏLİYEVALƏMANRAUF12/08/2005
203BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22374278YUSİFOVƏLİƏKBƏRMEHDİ10/11/2006
204BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22235645YUSİFOVNADİRFARİZ16/08/2004
205BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22191490YUSİFZADƏMƏHƏMMƏDFARİZ21/12/2005
206BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 E22222045ZEYNALLISELCANSAHİB26/09/2006
207BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K22324604BAYRAMOVAGÜNELPƏRVİZ16/10/2007
208BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K22395569ƏLİYEVTUNARƏFQAN14/03/2007
209BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU170 nömrəli tam orta məktəbin nəzdində xüsusi məktəb9 K17346226RÜSTƏMOVRƏSULELBRUS13/06/2008
210BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb11 B20643038ABBASZADƏNİCATFƏDAİL20/03/2005
211BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 A22502811HACIYEVZƏHMƏTZAUR15/08/2006
212BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU309 nömrəli tam orta məktəb9 A22499297RƏSULOVAMİNİLKİN27/09/2005
213BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU68 nömrəli tam orta məktəb9 A17677266ŞAHBAZOVİBRAHİMŞAMİL17/06/2008
214BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU RAYONU68 nömrəli tam orta məktəb9 B17678450DOSTMƏMMƏDOVAFATİMƏNİZAMİ09/03/2008
215BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU"İntellekt" məktəb-liseyi (T.İsmayılov adına) (6 nömrəli məktəb)11 D20410417İLDIRIMZADƏAİŞƏÜLVİ13/01/2005
216BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19375058ABBASLIALPARSLANŞİRƏLİ28/05/2006
217BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19422946AĞAZADƏAFAQFƏRİD26/02/2005
218BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19594639ƏLİOSMANOVXƏZƏRTOFİK10/10/2005
219BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C15376340ƏMİROVAAYSELAFTANDİL22/04/2006
220BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19470505HƏMZALİYEVMƏTLƏBSALMAN13/08/2005
221BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19145543KƏRİMOVAAYNURCAHANGİR18/07/2005
222BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19117392MİRİYEVASÜRƏYYAİLHAM31/03/1997
223BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19300555QASIMOVNİZAMİSAMİR16/04/2005
224BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19389708SEYİDOVMURADVÜQAR14/03/2006
225BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 C19202025TAĞIZADƏAMİNZİYAFƏT09/08/2004
226BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç16532925ADIGÖZƏLOVALTAYTOĞRUL14/09/2005
227BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç17246437BABAYEVAKAMİLLAQARDAŞXAN08/07/2006
228BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç19497621DELA CRUZRAMAZANREYNALDO04/07/2005
229BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç19326972ƏSƏDOVAƏDİLƏFƏRİD22/11/2005
230BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç19517101HÜSEYNOVELXANELNUR04/05/2005
231BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç19279802MƏMMƏDOVRAMİLHAŞIM22/08/2006
232BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç19180970NOVRUZOVAƏMİNƏFUAD21/07/2005
233BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb11 Ç20152707XƏLİLOVAUMAYAELDAR25/09/2005
234BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 C19529981AKBULUTTİMURÜMİT03/06/2008
235BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 C19385762ASLANLIBANIÇİÇƏKSAMİR07/12/2007
236BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 C19353024CAVADLIFATEHLƏTİF16/08/2008
237BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 C19511861DAVUDOVAPƏRVİNTƏBRİZ26/10/2006
238BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 C19422127QULİYEVSƏFƏRORUC21/01/2008
239BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19473522ABDULLAYEVİBRAHİMPƏRVİN12/07/2007
240BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19460096ASLANZADƏİBRAHİMHACI07/07/2007
241BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19627319CƏBRAYILOVMURADFƏXRƏDDİN10/05/2008
242BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19338592KƏRİMMƏRYƏMELMAR24/08/2007
243BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19505256NAĞIYEVCAMALPOLAD14/03/2007
244BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19180957NƏCƏFOVƏKBƏRSAMİR12/05/2005
245BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19640751ORUCOVACƏMİLƏSAMİR15/03/2007
246BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19550251QASIMOVELMARELŞAD11/11/2007
247BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19654838QULİYEVAMMARRÜFƏT14/11/2007
248BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19687320RƏHİMOVASLANDMİTRİ30/09/2006
249BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU219 nömrəli evdə məktəb9 Ç19369651SÜLEYMANOVAMİLENAEMRE23/04/2008
250BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU141 nömrəli tam orta məktəb11 Ç20644049BAYRAMLIVƏLİƏVƏZ20/08/2005
251BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb11 C19661080HEYDƏRLİSƏMASƏRDAR23/03/2006
252BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb11 C20528490MƏMMƏDLİQARSALANAZƏR24/08/2005
253BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 Ə21351470MURADOVAFATİMƏASİMAN03/06/2007
254BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU270 nömrəli tam orta məktəb9 F21341039MƏMMƏDOVFƏRİDXEYRƏDDİN19/09/2008
255BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU278 nömrəli tam orta məktəb11 D15626402HÜSEYNOVAZÜLFİYYƏFƏHRAD17/05/2006
256BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU279 nömrəli tam orta məktəb9 B18271161TEYMURLUAYDINİGİD02/06/2008
257BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU279 nömrəli tam orta məktəb9 C22508711ƏLİYEVAAYSUNMƏMMƏD24/07/2008
258BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU279 nömrəli tam orta məktəb9 D22232881HÜSEYNOVCƏFƏRRƏŞAD28/01/2008
259BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU285 nömrəli tam orta məktəb9 A19223326ƏLİZADƏAYŞƏASƏF25/09/2006
260BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU285 nömrəli tam orta məktəb9 C19439964AĞAZADƏAYDINEMİN07/04/2007
261BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU79 nömrəli tam orta məktəb9 A18140315MƏMMƏDZADƏNİCATRAFAİL26/09/2007
262BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU48 nömrəli tam orta məktəb11 A20453690İSGƏNDƏRLİAMİNTAPTIQ28/06/2005
263BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU55 nömrəli tam orta məktəb9 C20171187ABBASOVCAHANGİRANAR09/01/2007
264BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU56 nömrəli tam orta məktəb11 B18652766RÜSTƏMOVCƏMİLŞAHİN15/12/2004
265BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb11 EFT15196186İLYASOVELTƏNNİZAMİ22/01/2006
266BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT22212182AŞİROVTUNARTAHİR20/05/2008
267BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT21563994DAVUDOVNATİQNAMİQ25/02/2008
268BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT21581132ƏLİYEVRAMİZELÇİN20/07/2008
269BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT22267846ƏZİZOVƏZİZŞƏRİFAĞA31/08/2008
270BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT22287208QOCAYEVAXANIMASDAN25/12/2007
271BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT22468928RZAYEVUĞURELXAN28/04/2008
272BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU95 nömrəli tam orta məktəb9 EFT16313181SEYİDOVFUADTEYMUR18/09/2007
273BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU117 nömrəli tam orta məktəb9 Ç22401847CƏLİLOVƏLİELŞAD05/02/2007
274BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU117 nömrəli tam orta məktəb9 L22601723HƏZİYEVAAYTACRÜSTƏM13/05/2008
275BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU123 nömrəli tam orta məktəb11 B19361472MUSAYEVHƏMİDMÜŞVİQ27/01/2006
276BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU183 nömrəli tam orta məktəb9 Ç21445374NURİYEVARƏNARAZİ17/12/2008
277BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU206 nömrəli tam orta məktəb11 A19435408HÜSEYNOVNƏRİMANNAZİM29/07/2005
278BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU206 nömrəli tam orta məktəb11 A20178865NƏCƏFOVAAMİNƏNATİQ21/06/2004
279BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A20693857BAĞIROVAELNARƏƏLİKÖMƏK01/03/2007
280BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A20528019BAĞIROVAGÜLNARƏƏLİKÖMƏK01/03/2007
281BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A20180356BAYRAMOVFƏRİDEHTİBAR13/06/2005
282BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A22135262ƏLİYEVAKÖNÜLQÜDRƏT01/01/2009
283BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A15488002ƏSƏDULLAZADƏƏLİİBAD03/09/2006
284BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A20104312HƏMİDOVTOFİQMEHDİ02/04/2005
285BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A20291018İBRAHİMLİELVİNEMİN01/12/2005
286BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A20446779İSMAYILOVRƏSULBAYRAM12/01/2008
287BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A15329765MAZANOVADİLMAZAN25/02/2002
288BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 A15395153QƏNİYEVAELNARƏEYNULLA24/07/2008
289BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 B20590432BƏYƏLİYEVELNURƏVƏZ05/01/2007
290BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 B20534229HÜSEYNZADƏASLANSAKİT08/04/2008
291BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 B22216474MÖVLUDOVƏLİCAMAL17/02/2008
292BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONU4 nömrəli internat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbi (Əvvəlki SİMVHMU üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi)9 B20395648ŞƏMİYEVMUHƏMMƏDƏSKƏR25/10/2007
293BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUGindes adına uşaq sanatoriyası nəzdindəki orta məktəb9 A22354625QƏDİROVAÜLKƏRELNUR14/03/2008
294BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUHumanitar fənlər təmayüllü Respublika internat tipli gimnaziya (A.S.Makarenko adına)9 Ə19107866DADAŞOVHƏMİDRÖVŞƏN23/04/2008
295BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22520767AĞAYEVFƏRİDANAR13/01/2006
296BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22603233AĞAZADƏSƏRİNGÜLFAİQ22/12/2007
297BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22451828ALLAHVERDİYEVARƏHİMƏKAMİL25/07/2007
298BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22586780BAĞIROVHÜSEYNSAMİR24/07/2007
299BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B15122959BAYRAMOVAAYDANMEHMAN04/06/2003
300BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22330583ƏHMƏDOVYUSİFETİBAR25/01/2007
301BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B15543856KAZIMZADƏFƏRİDRAUF05/01/2005
302BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22504928MEKRAİLOVAAYSƏNƏMFAİQ26/07/2006
303BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22392190MƏMMƏDLİELMİRELXAN02/12/2007
304BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22451110QULİYEVCƏFƏRBƏHRƏM21/02/2004
305BAKI ŞƏHƏRİ XƏZƏR RAYONUSağlamlıq imkanları məhdud üşaqlar üçün 12 nömrəli xüsusi internat məktəbi9 B22610267RAMAZANOVRAMANRİZVAN23/02/2008
306BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU225 nömrəli tam orta məktəb9 R22567848GUSEINOVGUSEIN 10/12/2007
307BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 D19657512AĞAZADƏFƏRİDVÜQAR20/03/2008
308BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 P22550408MƏMMƏDOVMEHDİELMAN21/05/2008
309BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 P15301588PİRQASIMOVANƏRMİNEMZAR29/07/2007
310BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 P22589471YUSUFZADƏNURCAHAN-AYLİNABİB04/09/2007
311BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R21485676FƏRZƏLİBƏYOVTAHİRSAMİR08/04/2008
312BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R20174377HACIYEVAAİŞƏFƏRMAN02/02/2008
313BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU286 nömrəli tam orta məktəb9 R20177690ZEYNALOVBİLALELŞƏN29/05/2008
314BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU308 nömrəli tam orta məktəb11 Ç19377505SADIQOVAFİRUZƏDƏYANƏT10/10/2005
315BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU53 nömrəli tam orta məktəb11 Ç17161292BABAYEVALEYLAŞAHİN06/01/2006
316BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU53 nömrəli tam orta məktəb9 F17376434ZEYNALLIAYANÜLVİ20/12/2007
317BALAKƏN RAYONUKortala kənd tam orta məktəbi9 A19653214NAĞIYEVALLAHVERDİRÖVŞƏN13/03/2007
318BALAKƏN RAYONUMahamalar kənd tam orta məktəbi9 19337127MUSTAFAYEVMAHAMMADİLHAM03/10/2007
319BALAKƏN RAYONUQarahacılı kənd tam orta məktəbi9 19657557NƏBİYEVAMİNVÜQAR11/01/2008
320BALAKƏN RAYONUŞəhər 2 saylı tam orta məktəbi (Nəsimi adına) (əvvəlki Şəhər orta məktəbi (Nəsimi adına))11 A18558444PUÇAXOVSİNANNƏSİB27/06/2006
321BƏRDƏ RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Şəhid Alı adına)9 C15104343MƏMMƏDOVRƏŞADSEYMUR21/07/2008
322BƏRDƏ RAYONUBəcirəvan kənd tam orta məktəbi (B.Əhmədov adına)9 FT22601564BAYRAMLIAYXANFEHRUZ05/03/2008
323BƏRDƏ RAYONUHacallı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Novruzov adına)9 FT21589060NƏBİZADƏMEHRİTEYYUB17/06/2007
324BƏRDƏ RAYONUMirzalıbəyli kənd tam orta məktəbi (Ə.İsmayılov adına)9 FT16104970MƏMMƏDOVXALƏDDİNXƏQANİ20/07/2007
325BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F19176185ABBASOVRƏŞADAKİF24/05/2007
326BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F19357366ABIŞOVFƏRİDCEYHUN11/03/2008
327BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F21657692BƏNDƏLİYEVSAMİRELGİZ21/04/2008
328BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16195170ƏBÜLFƏTLİNİHADNİCAT30/03/2008
329BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16561043HÜMBƏTZADƏNAZPƏRİPƏRVİZ03/05/2006
330BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F21147269MƏHƏRRƏMOVHƏSƏNBABƏK29/03/2008
331BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F21572468MƏMMƏDLİMƏHYƏDDİNELÇİN06/01/2007
332BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16331057MƏMMƏDOVİLKİNZAUR04/07/2007
333BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16205064MİRZƏYEVHÜSEYNELGİZ08/10/2007
334BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16139216MUSAYEVAGÜNAYFƏRMAN21/07/2007
335BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F22442125NƏSİBLİAYSUNİCAT21/06/2008
336BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16377917QULİYEVCƏSURAQİL05/12/2007
337BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F19532939QULİYEVSÜLEYMANŞAHİN12/03/2008
338BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16310527QURBANOVQURBANNATİQ20/09/2006
339BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16421524ŞİRİNOVQİSMƏTXANOĞLAN14/05/2004
340BƏRDƏ RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlkiş əhər internat tam orta məktəbi (R.Musayev adına))9 F16503706YUSİFOVSİMRALİLQAR19/07/2005
341BEYLƏQAN RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Akademik M.Mehdizadə adına)9 FT15359788MƏMMƏDOVMOBİLARZUMAN14/11/2007
342BEYLƏQAN RAYONUBünyadlı kənd tam orta məktəbi (Y.Quliyev adına)9 FT15658299ƏLİYEVƏMRAHŞAHİN08/08/2007
343BEYLƏQAN RAYONUŞəfəq qəsəbə tam orta məktəbi (H.İsmayılov adına) (əvvəlki Şəfəq kənd orta məktəbi)9 FT17319214ALLAHVERDİYEVANİGARNAZİM19/04/2008
344BEYLƏQAN RAYONUŞərq kənd tam orta məktəbi (Q.Namazəliyev adına)11 A17684624NÖHƏLOVMÜSTƏQİMEYNULLAH26/07/2006
345BİLƏSUVAR RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ş.Qurbanov adına)9 FT22548793ƏHMƏDOVHAKİMƏDƏLİ30/08/2008
346BİLƏSUVAR RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ə.Eynullayev adına)9 FT18624274BƏNDƏLİYEVTƏMKİNNAMİD25/01/2008
347BİLƏSUVAR RAYONUƏliabad kənd tam orta məktəbi (M.Piriyev adına)9 22151348İMANZADƏMAQSUDQÜRBƏT19/02/2006
348BİLƏSUVAR RAYONUİsmətli kənd tam orta məktəbi (X.Qafarov adına)9 A22359623DÖVLƏTLİFATİMƏRAFAİL23/03/2006
349BİLƏSUVAR RAYONUİsmətli kənd tam orta məktəbi (X.Qafarov adına)9 A22256818İBAYEVMARATVÜQAR21/08/2008
350BİLƏSUVAR RAYONUNəsimikənd kənd tam orta məktəbi (R.Rzayev adına)11 1919457916HÜSEYNLİFİDANSAKİT01/12/2005
351BİLƏSUVAR RAYONUZəhmətabad kənd tam orta məktəbi (Ə.Rəhmətov adına)9 FT19258739KƏRİMOVAFATİMƏNOVRUZ07/04/2007
352BİLƏSUVAR RAYONUZəhmətabad kənd tam orta məktəbi (Ə.Rəhmətov adına)9 FT19678752ŞƏBİYEVFƏRMANMUSA21/08/2008
353CƏBRAYIL RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb9 FT20483049MƏMMƏDZADƏYASİNSƏXAVƏT14/02/2004
354CƏBRAYIL RAYONUBöyük Mərcanlı kənd tam orta məktəbi (K.Məmmədov adına)9 FT16300750ƏHMƏDOVAZEYNƏBMƏHƏMMƏD28/07/2007
355CƏBRAYIL RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (M.Mehdizadə adına)11 FT19671050QASIMLIQASIMİSMAYIL06/03/2005
356CƏBRAYIL RAYONUYuxarı Mərcanlı kənd tam orta məktəbi (X.Rüstəmov adına)9 B22570009ƏLİYEVADİNARƏMÜQƏDDƏS25/07/2007
357CƏLİLABAD RAYONU 8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 Q20396860AĞAMALIYEVAZƏHRARASİM14/05/2007
358CƏLİLABAD RAYONU Günəşli (əvvəllər Pokrovka,Şəhriyar) kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 A21145585HÜSEYNOVNİCATTƏRLAN10/06/2008
359CƏLİLABAD RAYONU Sabirabad kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (N.Məmmədov adına)9 C22108016ƏKBƏROVÜMÜDEMİN07/11/2007
360CƏLİLABAD RAYONU Sabirabad kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (N.Məmmədov adına)9 C22366562QƏHRƏMANLICAVİDBƏXTİYAR12/09/2007
361CƏLİLABAD RAYONU Təklə kənd tam orta məktəbi9 X20341457ƏZİZLİRƏVANVALEH30/05/2008
362CƏLİLABAD RAYONU Uzuntəpə kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Novoqolovka kənd 1 nömrəli orta məktəbi)11 B20423412ƏLİYEVSAHİBEHTİBAR02/06/2006
363DAŞKƏSƏN RAYONUƏmirvar kənd tam orta məktəbi (H.Qasımov adına)9 FT22136083BƏDƏLOVANURCANRÜFƏT01/09/2008
364DAŞKƏSƏN RAYONUTəzəkənd kənd tam orta məktəbi (Ş.Cavad adına)9 FT22127822ƏLİNAĞIYEVAGÜLTƏKİNELNUR12/09/2006
365DAŞKƏSƏN RAYONUYuxarı Daşkəsən qəsəbə tam orta məktəbi (Z.Bağırov adına)9 FT15412134HÜSEYNOVTOFİQYAŞA05/01/2008
366FÜZULİ RAYONU1 nömrəli tam orta məktəb11 FT19328366HÜSEYNLİMƏLTƏMRAFİQ03/06/2005
367FÜZULİ RAYONU2 nömrəli tam orta məktəb9 FT21187377NƏBİZADƏNİGARNƏSİMİ05/11/2008
368FÜZULİ RAYONU27 nömrəli tam orta məktəb9 FT19213008MƏMMƏDLİNİHATXAQANİ22/08/2008
369FÜZULİ RAYONU33 nömrəli tam orta məktəb9 FT19400444SƏFƏROVKƏNANİBADƏT12/05/2006
370FÜZULİ RAYONU35 nömrəli tam orta məktəb9 FT19630089ƏMİROVARƏVANƏQASIM22/11/2008
371FÜZULİ RAYONU50 nömrəli tam orta məktəb11 FT20540355MƏMMƏDLİASLANCAVANŞİR25/05/2006
372FÜZULİ RAYONU50 nömrəli tam orta məktəb9 FT21513093NURİYEVAARZUAZƏR08/04/2007
373FÜZULİ RAYONU50 nömrəli tam orta məktəb9 FT21144328NURİYEVALUMUCAVAD19/07/2007
374FÜZULİ RAYONU55 nömrəli tam orta məktəb9 FT22263221NAĞIYEVADƏMQİSMƏT07/09/2008
375FÜZULİ RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 FT18380326SƏFƏRƏLİZADƏŞƏBNƏMXALƏDDİN06/06/2005
376FÜZULİ RAYONUAşağı Kürdmahmudlu kənd tam orta məktəbi9 FT21327946ƏLİYEVANURİYYƏNURƏDDİN13/03/2008
377FÜZULİ RAYONUBöyük Bəhmənli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19177988ŞÜKÜROVSADİQQABİL05/11/2008
378FÜZULİ RAYONUƏhmədalılar kənd tam orta məktəbi11 FT20349920HƏTƏMLİNİHADXALİD09/04/2004
379FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 6 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19667379ABBASOVELŞƏNHAKİM01/01/2008
380FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 6 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19431432İSMAYILOVİBRAHİMYAVƏR01/01/2008
381FÜZULİ RAYONUQayıdış qəsəbə 8 nömrəli tam orta məktəbi9 FT21163599DADAŞOVƏVƏZMEHRAC01/11/2007
382GƏDƏBƏY RAYONU3 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 FT21354882HACIYEVƏKBƏRRÖVŞƏN24/06/2008
383GƏNCƏ ŞƏHƏRİ1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (İ.Qayıbov adına)9 FT18141352DÖVLƏTİYAŞARANAR30/03/2008
384GƏNCƏ ŞƏHƏRİ15 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Əzizbəyov adına)9 FT15364269ƏLƏKBƏROVRƏVANŞAHİN07/09/2007
385GƏNCƏ ŞƏHƏRİ18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Aydın adına)9 FT21324308QOCAYEVARİFRÖVŞƏN07/08/2006
386GƏNCƏ ŞƏHƏRİ23 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Qasımov adına)9 B20438473ƏLƏKBƏROVASİMCAMAL06/12/2007
387GƏNCƏ ŞƏHƏRİ23 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Qasımov adına)9 B20514596ƏLƏKBƏROVRASİMCAMAL18/10/2006
388GƏNCƏ ŞƏHƏRİ27 nömrəli riyaziyyat-informatika təmayüllü lisey (İ.Məmmədov adına)9 Ç22190003MƏMMƏDOVAFATİMƏRƏŞAD14/06/2008
389GƏNCƏ ŞƏHƏRİ28 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 B17414871ABBASLIAYSUELNUR11/07/2005
390GƏNCƏ ŞƏHƏRİ33 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki 19 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)11 A17633259QURBANOVMURADASİF08/09/2006
391GƏNCƏ ŞƏHƏRİ33 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki 19 nömrəli dəmiryolu orta məktəbi)9 B16162187İBRAHİMOVSƏRVİNOKTAY10/06/2008
392GƏNCƏ ŞƏHƏRİ4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Mehdizadə adına)9 A22613926ƏHMƏDOVELŞƏNELMAR07/12/2007
393GƏNCƏ ŞƏHƏRİ4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Mehdizadə adına)9 A22610984MUSTAFAYEVMURAZRƏŞAD30/11/2007
394GƏNCƏ ŞƏHƏRİ43 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Rəfibəyli adına)9 C22486113SARIYEVSƏRXANBƏHMAN28/06/2007
395GƏNCƏ ŞƏHƏRİ5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Ə.Sabir adına)9 FT19174281MƏMMƏDOVELXANMEHMAN18/11/2007
396GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20238643ABBASOVANƏRMİNSİYAVUŞ29/07/2007
397GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A16530316ƏHMƏDOVNİHATXALİQ17/04/2007
398GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20515008ƏKBƏROVTƏRLANELÇİN07/11/2004
399GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A16523572ƏSGƏROVRÖYALTALEH31/03/2008
400GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20652130İMANOVMÜZƏFFƏRŞAKİR29/03/2008
401GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20585792İSMAYILOVARAZCANPOLAD16/06/2007
402GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A22512634İSMAYILOVNAMİQSEYMUR30/12/2005
403GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A22392907İSMAYILOVAİLAHƏSEYMUR04/07/2007
404GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20387341MAMEDOVAZÜMRÜDRAMİL01/07/2007
405GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20548817MƏMMƏDOVRƏVANTAFDIQ01/03/2005
406GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20636277MƏMMƏDOVAZÜLFİYYƏRAFAİL20/01/2006
407GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20127816NƏSİBOVAZƏHRAMEHMAN11/12/2007
408GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20213914NOVRUZOVAFATİMƏRAQİF09/02/2007
409GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20342381QARAYEVELNURRAFİL30/06/2008
410GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20496187RÜSTƏMOVELÇİNRUSLAN09/06/2006
411GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20602796RZAYEVAZƏHRARÖVŞƏN28/10/2005
412GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20481569SƏLİMOVAZƏRARZU27/05/2006
413GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20520910SƏMƏDOVAMƏDİNƏQALİB02/08/2007
414GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 A20600552ZALOVZİYƏDDİNVÜQAR26/10/2003
415GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B21596236ALLAHVERDİYEVMƏHƏMMƏDRƏŞAN02/09/2007
416GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B21537688BAXŞƏLİYEVAFİDANKƏYAN04/01/2007
417GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B22354133BAYRAMOVİSMƏTNİYAMƏDDİN17/01/2008
418GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20522187BAYRAMOVAZƏHRAELÇİNOVNA22/02/2005
419GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20419296ƏHMƏDOVANƏRMİNQƏŞƏM26/09/2007
420GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20454648ƏLİYEVASLANRAMİL17/02/2006
421GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20492591ƏLİYEVSADİQSAHİL08/08/2005
422GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20291668HACIYEVFAZİLAZƏR27/08/2006
423GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20101833HÜSEYİNOVAİLAHƏCƏFƏR03/10/2002
424GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20634530İBRAHİMOVMƏCİDCEYHUN20/12/2006
425GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20188236İSGƏNDƏROVKAMRANSEYMUR29/07/2005
426GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B21696893NƏSİBOVAFATİMƏBƏHRUZ23/04/2007
427GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20208075NOVRUZOVQURBANMALİK26/04/2007
428GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20625620OKTYABRSKİYFUADTAPTIX12/04/2007
429GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B16498034ORUCOVSURACRAFİQ15/10/2007
430GƏNCƏ ŞƏHƏRİGəncə şəhər 45 nömrəli yardımçı məktəb9 B20292409TAĞIZADƏVAHİDƏANAR15/01/2006
431GORANBOY RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Qatır Məmməd adına)9 B22317089SÜLEYMANOVANAZİLƏNATİQ22/09/2005
432GORANBOY RAYONUAlırzalı kənd tam orta məktəbi (M.Həsənov adına)9 FT22157094ŞAHMALIZADƏİQBALYASİN21/03/2007
433GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22691310ABDULLAZADƏFAZİLCOŞQUN01/12/2007
434GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22591437FƏRZƏLİYEVAMALİKƏŞAKİR04/04/2003
435GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22100474FƏZİLİFƏZİFAZİL12/01/2007
436GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22520140MƏMMƏDLİƏHMƏDTARİYEL19/02/2005
437GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22513313QASIMOVARUHİNAZİR01/03/2008
438GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22190559SÖHBƏTOVCAHİDVÜQAR27/12/2007
439GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA22506888VAHİDOVAQIZQAYITMƏHƏRRƏM03/01/2001
440GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTA20189722YADİGARİSALEHFAZİL01/04/2007
441GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22243313CƏFƏROVRÜFƏTMÜŞVİQ03/11/2004
442GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22692853FƏTƏLİYEVANƏRMİNTURAL01/03/2008
443GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22567403HACIYEVFƏRİDZAUR13/01/2008
444GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22140025İSLAMOVİSLAMQORXMAZ12/09/2005
445GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22644612İSMAYILOVAÇİNARƏŞAHİN08/12/2007
446GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22140764İSMAYILOVAFATİMƏSƏHRAB01/01/2008
447GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22142319MEHDİYEVRƏFİETİBAR14/11/2004
448GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22175814MİKAYILOVEMİLELŞƏN10/10/2007
449GÖYÇAY RAYONUŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaiya (əvvəlki internat tam orta məktəbi (S.Vurğun adına))9 XTB22678529YUSİFOVASƏBİNƏMÜSEYİB02/06/2008
450GÖYGÖL RAYONUAşıqlı kənd tam orta məktəbi (C.Verdiyev adına)9 21516947NOVRUZOVANABATELXAN10/03/2007
451GÖYGÖL RAYONUSarısu kənd tam orta məktəbi (N.Verdiyev adına)9 FT21638566QULİYEVALƏMANSİYAVUŞ31/08/2008
452GÖYGÖL RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (İ.Hüseynov adına)9 FT22597471HƏSƏNOVİSLAMİLHAM17/04/2006
453GÖYGÖL RAYONUŞəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (E.Vəliyev adına)9 FT218185493CƏFƏROVAYASƏMƏNELDƏNİZ22/06/2008
454GÖYGÖL RAYONUŞəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi (E.Vəliyev adına)9 FT219547707MUSAYEVASƏMAARZU09/04/2005
455GÖYGÖL RAYONUŞəhər 6 nömrəli tam orta məktəbi9 B19176466HƏSƏNOVAAYTACAZƏR17/04/2007
456GÖYGÖL RAYONUÜçtəpə kənd tam orta məktəbi11 FT15220469TAĞIYEVNİHADAZAD11/04/2005
457HACIQABUL RAYONUMeynəman kənd tam orta məktəbi (İ.Həsənov adına)9 FT22424641ATAKİŞİYEVƏLİMEHDİ17/11/2006
458HACIQABUL RAYONUMeynəman kənd tam orta məktəbi (İ.Həsənov adına)9 FT22370857HÜMBƏTOVAFİDANMƏNSUR09/09/2006
459HACIQABUL RAYONUPadar qəsəbə tam orta məktəbi (əvvəlki 12 N-li dəmiryolu orta məktəbi)9 FT22107032MUSAYEVMUSAİLHAM24/06/2006
460HACIQABUL RAYONUQubalıbaloğlan kənd tam orta məktəbi (R.Abdullayev adına)9 FT22549643ƏKBƏRLİRAQİLAQİL14/08/2008
461İMİŞLİ RAYONU1 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (əvvəlki 1 nömrəli şəhər orta məktəbi) (N.Nərimanov adına)9 D17179100ATAŞOVELCANEYVAZ18/06/2007
462İMİŞLİ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ş.Məmmədov adına)9 A15310237MURADOVKAMRANRƏMZİ18/07/2008
463İMİŞLİ RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (A.Eminov adına) (əvvəlki 34 N-li dəmiryolu orta məktəbi)9 A22685737NAĞIZADƏAYTƏNEMİN10/10/2007
464İMİŞLİ RAYONUBəhrəmtəpə qəsəbə tam orta məktəbi (R.Alışov adına)9 A15574066BAYRAMOVKÜRXANCEYHUN01/04/2008
465İMİŞLİ RAYONUBuludlu kənd tam orta məktəbi (İ.Allahverdiyev adına)9 Z22537986KAZIMLIYEGANƏNİYAMƏDDİN02/01/2006
466İMİŞLİ RAYONUCavadxanlı kənd tam orta məktəbi (R.Abdullayev adına)11 20458032MƏMİŞOVAMƏLEYKƏZABİL10/04/2002
467İMİŞLİ RAYONUHacırüstəmli kənd tam orta məktəbi (M.Süleymanov adına)9 22477099VƏLİYEVALLAHŞÜKÜRMÜBARİZ01/01/2008
468İMİŞLİ RAYONUMürsəlli kənd tam orta məktəbi (V.Haqverdiyev adına)11 17146232MƏLİKOVALƏMANFƏXRİ11/04/2006
469İMİŞLİ RAYONUMürsəlli kənd tam orta məktəbi (V.Haqverdiyev adına)11 17251899QULİYEVCAHİDRAMİL17/06/2006
470İMİŞLİ RAYONUQaralar kənd tam orta məktəbi (N.Abışov adına) (əvvəlki Əzizbəyov kənd orta məktəbi)9 A22131334AĞAMMƏDOVAÇİMNAZSEYMUR17/11/2007
471İMİŞLİ RAYONUQaralar kənd tam orta məktəbi (N.Abışov adına) (əvvəlki Əzizbəyov kənd orta məktəbi)9 ET22611483XUDUYEVAHƏMAYILSABİR03/02/2008
472İMİŞLİ RAYONURəsullu kənd tam orta məktəbi11 20624738KƏRİMOVMUSAƏLİŞ26/10/2002
473İMİŞLİ RAYONUŞahverdili kənd tam orta məktəbi (F.Cəbrayılov adına)9 A15254492MƏMMƏDZADƏRAMALRİZVAN13/08/2008
474İMİŞLİ RAYONUSarxanlı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ə.Xankişiyev adına)9 Z22668497QULİYEVANƏZRİNQASIM14/02/2007
475İSMAYILLI RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT20113098QURBANOVNİCATABİL14/11/2006
476İSMAYILLI RAYONUDiyallı kənd tam orta məktəbi9 FT20127568ALIYEVMƏSUDYALÇIN09/07/2008
477İSMAYILLI RAYONUKəlbənd kənd tam orta məktəbi9 FT21466068YUSİFLİELTACKAMANDAR19/06/2008
478İSMAYILLI RAYONUMücühəftəran kənd tam orta məktəbi9 FT19328173GÜLMƏMMƏDOVİLKİNBAHƏDDİN24/09/2007
479İSMAYILLI RAYONUSoltankənd kənd tam orta məktəbi9 FTƏ20418660CƏFƏROVAGÜNELSADAY09/05/2008
480İSMAYILLI RAYONUSoltankənd kənd tam orta məktəbi9 FTƏ20227081ƏLƏKBƏROVANƏRMİNSƏDABİL20/09/2008
481İSMAYILLI RAYONUTəzəkənd kənd tam orta məktəbi9 FTƏ17337775AĞAZADƏNİYALMƏFTUN15/04/2008
482İSMAYILLI RAYONUXanagah kənd ümumi orta məktəbi (əvvəlki orta məktəb)9 FT19484995RƏSULOVTURANTEHRAN10/03/2008
483İSMAYILLI RAYONUYeniyol kənd tam orta məktəbi9 FT19236231ŞƏRİFLİİLKİNTALEH07/03/2006
484KƏLBƏCƏR RAYONU102 nömrəli tam orta məktəb9 FT17190561MƏHƏRRƏMOVSÜLEYMANMƏHƏRRƏM01/09/2006
485KƏLBƏCƏR RAYONU5 nömrəli tam orta məktəb9 FT19126427BAYRAMOVCƏSARƏTAZƏR14/08/2007
486KƏLBƏCƏR RAYONU69 nömrəli tam orta məktəb11 FT20641754ABBASOVSƏNHANSAMİR15/01/2004
487KƏLBƏCƏR RAYONU71 nömrəli tam orta məktəb11 FT20449536KƏRİMOVAXATİRƏVÜQAR20/09/2005
488KƏLBƏCƏR RAYONU77 nömrəli tam orta məktəb9 FT22153352İBRAHİMOVAAYSUNƏLZAMİN20/03/2007
489KƏLBƏCƏR RAYONU9 nömrəli tam orta məktəb11 FT20693257SARIYEVNƏRİMANARİF02/02/2005
490KÜRDƏMİR RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 D20115762SƏFƏROVFƏQANAQİL17/11/2007
491KÜRDƏMİR RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C20220361MİRZƏYEVALALƏKAMİL14/03/2005
492KÜRDƏMİR RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 Ç15257086ZEYNALOVŞAMİLƏMRAH25/12/2007
493KÜRDƏMİR RAYONUDəyirmanlı kənd tam orta məktəbi9 B18413541HEYDƏRLİKNYAZYENGİBAR08/07/2008
494KÜRDƏMİR RAYONUPirili kənd tam orta məktəbi9 B16106559İSMAYILOVAZEYNƏBƏLƏDDİN02/11/2007
495KÜRDƏMİR RAYONUŞilyan kənd tam orta məktəbi (E.Zülfüqarov adına)9 16196359ƏHMƏDOVTƏYYARTƏRAHİM23/02/2008
496KÜRDƏMİR RAYONUYenikənd kənd tam orta məktəbi9 A20102200XASMƏMMƏDOVRƏVANALƏM01/07/2008
497LAÇIN RAYONU37 nömrəli tam orta məktəb11 FT20152508KƏRİMZADƏATATÜRKHABİL15/03/2004
498LAÇIN RAYONUMeşəçilik tam orta məktəbi11 FT20304198CÜMŞÜDOVİLKİNNATİQ15/04/2006
499LAÇIN RAYONUNurəddin kənd tam orta məktəbi9 FT22276763CƏBİYEVFƏQANŞAHBAZ18/02/2008
500LAÇIN RAYONUNurəddin kənd tam orta məktəbi9 FT22542809CƏBİYEVSƏFƏRŞAKİR02/10/2007
501LAÇIN RAYONUOğuz tam orta məktəbi11 FT19371342NOVRUZOVAMƏLEYKƏARİF11/06/2003
502LAÇIN RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi11 FT19678017ATAKİŞİYEVCƏSARƏTEHTİBAR03/08/2004
503LAÇIN RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi11 FT19532512İBRAHİMOVAPƏRİYALÇIN15/07/2005
504LAÇIN RAYONUSadınlar kənd tam orta məktəbi9 FT21215566TARVERDİYEVNİHATİBAD01/09/2008
505LAÇIN RAYONUTaxtakörpü qəsəbə tam orta məktəbi9 FT22107050QARAYEVNƏBİRAMİL08/04/2007
506LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 C20398022ZEYNALOVRƏHMANARZUMAN14/07/2008
507LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A18461067ABDULLAZADƏMƏHƏMMƏDVÜSAL21/08/2007
508LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A15593881AĞAYEVMEHDİRÖVŞƏN16/05/2008
509LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A22330012ƏKBƏRZADƏELMİRETİRAM27/04/2007
510LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19407115ƏSƏDULLAYEVBAYRAMELMİN09/09/2008
511LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19469998İBRAHİMOVNİCATQULAM20/03/2007
512LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A21129154KƏRİMLİAYSUNSAMİR04/06/2008
513LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19474369MƏMMƏDZADƏİLAHƏƏLİ16/03/2008
514LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A15258689MİRZƏYEVİSAPƏRVİZ13/02/2008
515LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A15335639QULİZADƏƏLİRUSLAN10/05/2008
516LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19456580RZAZADƏALLAHŞÜKÜRKAMRAN01/07/2008
517LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19627632RZAZADƏNURƏDDİNTAPDIQ25/02/2007
518LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19597996TALIBZADƏAYSUZAMİN11/05/2008
519LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 A19649824XANKİŞİYEVRUSLANMEHMAN22/02/2008
520LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19624548BAYRAMZADƏSÜLEYMANİLQAR02/09/2007
521LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19168532DADAŞOVYUSİFASİF18/09/2006
522LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19146948ƏLİYEVAXƏDİCƏYUSİFOVNA09/03/2008
523LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19664569ƏSKƏRLİZƏHRAİBRAHİM09/04/2008
524LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19598531HÜSEYNZADƏABBASMÜBARİZ09/01/2008
525LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B20692030HÜSEYNZADƏNİHADRAMİL03/09/2007
526LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19571745KƏRİMZADƏHÜSEYNTƏRLAN04/07/2008
527LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19599904MUSTAFAYEVELMANSALMAN09/09/2008
528LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19496503NƏHMƏTOVKƏNANCAMAL08/11/2007
529LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B15219242NURİYEVRƏŞADƏLİSEVƏN24/02/2006
530LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya(əvvəlki Lənkəran şəhər Xüsusi İnternat məktəbi)9 B19619096VEYSƏLOVELVARŞAİQ10/08/2008
531LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİSeparadi kənd tam orta məktəbi9 B21432316İBADOVCOŞQUNDAŞQIN31/08/2008
532LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİSeparadi kənd tam orta məktəbi9 B21629685NURULLAYEVAFATİMƏRAHİM24/08/2008
533LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİTükəvilə kənd tam orta məktəbi9 FT22587085CAHANGİRZADƏZƏHRAHACI21/10/2007
534LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİVilvan kənd tam orta məktəbi9 A22363614KƏKİLOVRƏHMANAZƏR01/06/2008
535LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİXanbulan kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Avrora qəsəbə 2 N-li orta məktəbi)9 B18577390QƏMXAROVAMİNRƏŞİD27/12/2006
536LERİK RAYONUBiləvər kənd tam orta məktəbi9 A21370939İMANLICƏSURŞAHİN10/10/2007
537LERİK RAYONUBülüdül kənd tam orta məktəbi11 19372290QƏRİBLİLALƏQAFUR18/05/2006
538LERİK RAYONULerik şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvəlki Qəsəbə 3 nömrəli orta məktəbi, 2004-cü ilədək əsas məktəb olub)9 FT22222798ƏHƏDOVAGÜNAYNƏCƏF20/03/2007
539LERİK RAYONUQələbin kənd ümumi orta məktəbi9 22324142ABBASOVƏLİKƏRİMRAMİZ15/06/2008
540LERİK RAYONUQılqılov kənd ümumi orta məktəbi9 21598964İBRAHİMZADƏMƏHƏMMƏDMƏRDAN30/09/2008
541MASALLI RAYONU7 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki Kosakül kənd tam orta məktəbi)9 19380263İBADOVSİYABNURLAN05/07/2008
542MASALLI RAYONUBöyük Xocavar kənd tam orta məktəbi9 A22242029TALIBOVHÜSEYNNAZİM29/02/2008
543MASALLI RAYONUƏhmədli kənd ümumi orta məktəbi9 FT22589835ƏLİYEVBƏXTİYARZABİL10/10/2007
544MASALLI RAYONUƏhmədli kənd ümumi orta məktəbi9 FT22140234HƏSƏNOVHƏBİBBƏYLƏR29/07/2007
545MASALLI RAYONUEminli kənd tam orta məktəbi9 18222171EMİNOVAGÜLYAZSÜCAYƏT21/02/2006
546MASALLI RAYONUƏrəb kənd ümumi orta məktəbi9 FT19427113VƏLİYEVANƏCİMƏZİYA10/04/2008
547MASALLI RAYONUƏrkivan qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Bağlaküçə kənd orta məktəbi)11 A20587455İSRAFİLLİGÜNAYXAQANİ01/05/2006
548MASALLI RAYONUHacıtəpə kənd tam orta məktəbi11 FT18669533HÜSEYNLİAYNURARAZ20/10/2006
549MASALLI RAYONUHəsənli kənd tam orta məktəbi9 FT21584069HÜSEYNLİKƏMALƏARAZ29/10/2007
550MASALLI RAYONUHüseynhacılı kənd tam orta məktəbi9 FT18214569MƏMMƏDOVABDULLAƏLİ03/05/2008
551MASALLI RAYONUMollahəsənli kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Masallı qəsəbə tam orta məktəbi) (əvvəlki 29 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 FT20174696ƏLƏKBƏROVATÜRKANNİZAMİ07/09/2006
552MASALLI RAYONUMollahəsənli kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Masallı qəsəbə tam orta məktəbi) (əvvəlki 29 N-li dəmiryolu orta məktəbi)9 FT19285377MƏMMƏDZADƏPÜNHANGÜNDÜZ18/05/2008
553MASALLI RAYONUŞərəfə kənd tam orta məktəbi9 ET19364977ŞAHVERDİYEVRƏŞİDARİZ03/11/2007
554MASALLI RAYONUTəzə Alvadı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 EV19497731KAZIMOVAİNTİZARCAVİD18/09/2006
555MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ18 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B19638545QULİYEVAFƏRİDƏYUSİF11/12/2005
556NAXÇIVAN MR BABƏK RAYONUCəhri qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına) (əv-ki Cəhri kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına)9 B20402384ALLAHVERDİYEVSAYİLMƏTLƏB21/06/2008
557NAXÇIVAN MR BABƏK RAYONUCəhri qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına) (əv-ki Cəhri kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Q.Əkbərov adına)9 C20332864AXUNDOVAYXANORXAN21/08/2007
558NAXÇIVAN MR BABƏK RAYONUMəzrə kənd tam orta məktəbi9 20523207NƏBİZADƏMƏHƏMMƏDƏSƏD19/09/2008
559NAXÇIVAN MR BABƏK RAYONUNehrəm qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Nehrəm kənd 3 nömrəli tam orta məktəbi)9 C20512568İSGƏNDƏRLİDUYĞUKƏNAN07/08/2008
560NAXÇIVAN MR BABƏK RAYONUŞıxmahmud kənd tam orta məktəbi9 C21129203MƏMMƏDOVƏZİZASƏF20/09/2007
561NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUBənəniyar kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Bənəniyar kənd tam orta məktəbi (Şəhid Şamil Telmanoğlu adına))11 B19478225SEYİDLİQOÇƏLİMİRFƏTTAH01/02/2005
562NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUƏrəzin kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Ərəzin kənd tam orta məktəbi (Şəhid Mahmud Zeynalov adına))9 B19502182MƏMMƏDOVELGÜNEHTİBAR01/08/2007
563NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUKırna kənd tam orta məktəbi9 19542472ƏLİZADƏƏLİELŞƏN13/02/2008
564NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUŞurud kənd tam orta məktəbi11 20597020İMAMƏLİHÜSEYNSƏTTARXAN10/01/2005
565NAXÇIVAN MR CULFA RAYONUYaycı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (Şəhid T.Qasımoğlu adına)9 D19673626RZAYEVALƏMANARİF12/07/2005
566NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Sidqi adına)9 A21419470ƏSGƏRLİTUQAYMALİK18/10/2007
567NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Sidqi adına)9 B21409257ƏZİMZADƏMƏHƏBBƏTTAHİR27/06/2006
568NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONUBehrud kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Behrud kənd tam orta məktəbi (Ə.Xəlilov adına))9 21273899RZAZADƏNƏZRİNQASIM11/08/2007
569NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONUİnternat tam orta məktəbi (M.Füzuli adına)11 B18695413İSMAYILOVƏLƏKBƏRİSRAFİL20/10/2004
570NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUBiçənək kənd tam orta məktəbi9 20382098HÜSEYNOVUĞURƏBDÜLƏLİ22/07/2007
571NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUŞəhər 2 nömrəli tam orta məktəb (əvvəlki Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb (N.Quliyev adına))9 22492386PAŞASOYLUHEYDƏRCƏLAL15/05/2005
572NAXÇIVAN MR ŞAHBUZ RAYONUSələsüz kənd tam orta məktəbi (V.Ələkbərov adına)9 20618015HEYDƏROVSƏXAVƏTFİRDOVSİ10/02/2007
573NAXÇIVAN MR SƏDƏRƏK RAYONUSədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 B19571547İSMAYILZADƏELMANQALİB13/02/2007
574NAXÇIVAN MR SƏDƏRƏK RAYONUSədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 B19332004QAZIYEVKƏNANRAMAZAN05/10/2005
575NAXÇIVAN MR SƏDƏRƏK RAYONUSədərək kənd 2 nömrəli tam orta məktəb (Q.Yediyarov adına)9 B19223970ƏLİZADƏUĞURFAİQ16/07/2008
576NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUDanyeri kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Ş.İ.Xətai adına Şəhid Məmməd kənd orta məktəbi)9 A18200226ƏLƏKBƏROVAMƏLEYKƏHÜSEYN15/09/2006
577NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUQarxun kənd tam orta məktəbi9 B19660030BAĞIROVZÜLMXANARAZ20/03/2008
578NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYONUXanlıqlar kənd tam orta məktəbi (Z.Hüseynov adına)9 B20615698ƏLİYEVQƏRİBRAMİN20/09/2006
579NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ1 nömrəli tam orta məktəb (İ.Səfərli adına)11 A18603347KAZIMOVƏLİCƏLAL13/08/2004
580NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ11 nömrəli tam orta məktəb (C.Naxçıvanski adına)9 C20626577ƏSGƏROVASEVGİARAZ06/05/2007
581NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ15 nömrəli tam orta məktəb (M.Ə.Seyidov adına) (əvvəlki 39 N-li dəmiryolu orta məktəbi)11 A19408236ƏSƏDOVCƏSARƏTPÜNHAN31/07/2006
582NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ17 nömrəli tam orta məktəb (A.Tağıyev adına)9 B20654913İBRAHİMOVELMARABBAS29/01/2008
583NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ2 nömrəli tam orta məktəb (C.Məmmədquluzadə adına)9 B21351842QƏNBƏRLİRAUFAZƏR01/09/2007
584NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ2 nömrəli tam orta məktəb (C.Məmmədquluzadə adına)9 B19440093SÜLEYMANOVNƏSRULLAVALEH18/07/2008
585NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ6 nömrəli tam orta məktəb (V.Hüseynova adına) (əvvəlki Babək rayon V.Hüseynova adına Qaraxanbəyli kənd orta məktəbi)11 A18620377QOCAYEVATƏHMİNƏNİYAZİ15/11/2004
586NAXÇIVAN ŞƏHƏRİHeydər Əliyev adına məktəb (2007-2008-ci tədris ilinə qədər H.Əliyev adına lisey olub)9 B20170240XƏLİLOVCƏLİLELVİN22/09/2008
587NEFTÇALA RAYONUMayak kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbi9 FT19656585ORUCLUXIDIRBƏHRUZ18/08/2008
588NEFTÇALA RAYONUQırmızıkənd kənd tam orta məktəbi9 FT20406148NƏCƏFOVMURADTOFİQ30/06/2008
589QAX RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT15223105İDRİSOVNURLANKAMİL01/01/2008
590QAX RAYONUBaydarlı kənd tam orta məktəbi9 FT16394991DURMUŞOVAAİŞƏELVİN31/08/2007
591QAX RAYONUQaxingiloy kənd tam orta məktəbi9 FT15378451POLADAŞVİLİLUKADATOYEVİÇ19/07/2008
592QAZAX RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (F.Şamoyev adına)9 FT16194926ƏZİZOVÖMƏRELVİN19/05/2007
593QAZAX RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (N.Vəliyev adına)9 FT22410271ƏLİYEVAAYANTEYMUR09/09/2008
594QAZAX RAYONUAğköynək kənd tam orta məktəbi (Ş.Çobanov adına)9 FT17177339İSMAYILOVAAYSUİLKİN27/12/2007
595QAZAX RAYONUÇaylı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (V.Göşşüyev adına)9 FT15658202SANILIRAMİNVÜSAL02/04/2008
596QAZAX RAYONUDaş Salahlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (A.Əmilov adına)9 FT22362638ƏHMƏDOVTALERAMİN09/04/2006
597QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A22441575HÜMMƏTOVNİCATMAHİR24/09/2007
598QƏBƏLƏ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B22392141HÜSEYNLİGÜLMAYƏCAVANŞİR12/06/2008
599QƏBƏLƏ RAYONUBum qəsəbə tam orta məktəbi (əvvəlki Bum kənd orta məktəbi)9 A22609311SƏDİROVSƏNANƏLİ01/09/2008
600QƏBƏLƏ RAYONUHacallı kənd tam orta məktəbi (A.Mustafayev adına)9 A15562651DAŞDIYEVALTAYMƏNSUR16/01/2008
601QƏBƏLƏ RAYONUVəndam qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Vəndam kənd 2 nömrəli orta məktəbi)9 FT22135400NİFDALIYEVNAHİDNƏSİR07/06/2008
602QOBUSTAN RAYONUDərəkənd kənd tam orta məktəbi9 FT22284038MUSTAFAYEVİBRAHİMYAŞAR26/10/2007
603QOBUSTAN RAYONUQobustan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Nərimankənd kənd orta məktəbi)9 FT20578840ATAKİŞİYEVAJALƏFƏRMAN31/12/2007
604QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)11 FT20480735MƏMMƏDOVRƏVANRAUF18/03/2004
605QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 FT22331157AKIMOVALI 24/02/2007
606QUBA RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Əliyev adına)9 FT20104342NƏCƏFOVHÜSEYNCƏBRAYIL19/01/2008
607QUBA RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (T.Mikaylov adına) (əvvəllər əsas məktəb olub)9 FT22440900HACIYEVSEYMURELBƏDDİN06/06/2006
608QUBA RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT21409717RƏCƏBOVELDƏNİZELDAR10/01/2007
609QUBA RAYONUAşağı Xuc kənd tam orta məktəbi (N.Dadaşov adına)9 FT19489166PAŞAYEVRAMAZANFƏRİD19/09/2008
610QUBA RAYONUHumanitar fənlər üzrə təmayüllü 4 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (H.Hüseynov adına) (əvvəlki 4 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT19273108QONAQOVMUSTAFAZÜLFÜQAR04/07/2007
611QUBA RAYONUHumanitar fənlər üzrə təmayüllü 4 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (H.Hüseynov adına) (əvvəlki 4 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT19455776VAHİDİMEYXANIMBƏHRUZ02/06/2006
612QUBA RAYONUİqriq kənd tam orta məktəbi (2006/2007-ci tədris ilinədək əsas məktəb olub)9 FT22541029BABAYEVASƏBİNƏELDƏNİZ06/01/2007
613QUBA RAYONUİsnovqışlaq kənd tam orta məktəbi (S. və Ş.Şəmiyev qardaşları adına)9 FT20336685SULTANOVHƏSƏNQAFAR23/02/2008
614QUBA RAYONUQəçrəş kənd tam orta məktəbi (İ.Şahmərdanov adına)9 A20494487ƏLİRZAYEVKAMİLSAMİR13/07/2008
615QUBA RAYONUQəçrəş kənd tam orta məktəbi (İ.Şahmərdanov adına)9 FT20378749BALAKİŞİYEVAAYTƏNDƏNYAR07/03/2008
616QUBA RAYONUTəbiət fənləri üzrə 2 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (A.Məmmədov adına) (əvvəlki 2 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT20306840İMANOVMURADAYAZ04/09/2008
617QUBA RAYONUTəbiət fənləri üzrə 2 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (A.Məmmədov adına) (əvvəlki 2 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT20629520MÜZƏFFƏROVELŞADBƏXTİYAR04/08/2008
618QUBA RAYONUTəbiət fənləri üzrə 2 nömrəli şəhər məktəb-liseyi (A.Məmmədov adına) (əvvəlki 2 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT20652025ŞAHMƏRDANOVÖMƏRİLQAR30/04/2008
619QUBA RAYONUZərdabi kənd tam orta məktəbi (B.Şıxəmirov adına)9 A22580484AĞAYEVAMİNARƏVAHİD09/07/2008
620QUBADLI RAYONUDondarlı kənd tam orta məktəbi (Nadir Ərşadlı adına)9 FT22665202HƏSƏNOVHƏMZƏRƏŞAD01/12/2007
621QUBADLI RAYONUYuxarı Mollu kənd tam orta məktəbi (Q.Məmmədov adına)9 FT19448952QULİYEVAAYNURSƏRXAN01/08/2007
622QUSAR RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 18145420BABAXANOVAXAVƏRŞİXSEYİD14/01/2006
623QUSAR RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT20233725ŞAHMURADOVNURMƏHƏMMƏDHACI27/08/2007
624QUSAR RAYONUAvaran kənd tam orta məktəbi9 FT20614910ƏLİMOVALARİSAELÇİN25/09/2008
625QUSAR RAYONUGədəzeyxur kənd tam orta məktəbi9 FT22224511HACALİYEVQÜVVƏTZEYBULLA30/01/2006
626QUSAR RAYONUYasab kənd tam orta məktəbi9 22225593HACIBABAYEVAMƏSMƏİDRİS03/05/2007
627QUSAR RAYONUYuxarı Kalunxur kənd tam orta məktəbi9 FT21251920ABASOVŞAMİLSULTAN20/08/2005
628SAATLI RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)9 FT19450362ZEYNALLIZƏHRAAYAZ26/09/2008
629SAATLI RAYONUDədə Qorqud kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Bayramovka kənd orta məktəbi)9 ET15105164ZÜLFÜQAROVÜLVİELMİR19/11/2007
630SAATLI RAYONUDəllər kənd ümumi orta məktəbi9 FT21511656FƏRZƏLİYEVARƏVANƏSARVAN21/05/2008
631SAATLI RAYONUFətəlikənd kənd tam orta məktəbi9 FT17245282RAMİZOVAGÜLBAHARİSMAYIL26/12/2006
632SAATLI RAYONUMəmmədabad kənd tam orta məktəbi9 Z19311529ƏLİYEVABBASRASİM25/10/2007
633SAATLI RAYONUMəmmədabad kənd tam orta məktəbi9 Z19512534NAMAZOVTURANTURAL06/04/2008
634SAATLI RAYONUNabatkənd kənd tam orta məktəbi9 C22281547ƏMİROVPƏRVAZSARVAN01/04/2006
635SAATLI RAYONUQaracalar kənd tam orta məktəbi9 FT15617110MƏHƏRRƏMLİİMANARAZ06/04/2007
636SABİRABAD RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Z.Tağıyev adına)9 FT18482300İMANOVAZƏHRAXƏLƏDDİN19/07/2007
637SABİRABAD RAYONU8 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Nadirov adına)9 C18693804MİRZƏYEVHÜSEYNCEYHUN21/07/2008
638SABİRABAD RAYONU9 nömrəli şəhər ümumi orta məktəbi9 Z17402379HƏSƏNLİHÜSEYNZAHİR02/09/2008
639SABİRABAD RAYONUAxısxa kənd tam orta məktəbi9 Z18430737YORDANİDZESEVİLSÜBHƏLİ15/10/2007
640SABİRABAD RAYONUBulaqlı kənd tam orta məktəbi9 15174897GÖZƏLOVAXƏYALƏSƏMƏNDƏR08/03/2008
641SABİRABAD RAYONUNarlıq kənd tam orta məktəbi9 19468871ƏKBƏROVELXANQURBAN31/10/2008
642SABİRABAD RAYONUQarağac kənd tam orta məktəbi9 FT18425729ƏHMƏDOVAZEYNƏBNİCAT30/01/2007
643SABİRABAD RAYONUQuruzma kənd tam orta məktəbi9 A18387731ABBASOVSADİQCAVİD07/02/2008
644SABİRABAD RAYONUYolçubəyli kənd tam orta məktəbi9 A19393592AĞAMMƏDOVYƏHYABƏFA15/05/2008
645SABİRABAD RAYONUYuxarı Axtaçı kənd tam orta məktəbi11 15618200AĞAYEVTƏHMİNMÜRSƏL25/05/2005
646ŞABRAN RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta lisey-məktəb (R.Yusifov adına)9 FT22464343AXUNDOVHƏMDULLAMAYİS22/03/2008
647ŞABRAN RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.Zülfüqarov adına)11 FT20685450HACIZADƏSADİQHACI08/08/2005
648SALYAN RAYONUHumanitar fənlər təmayüllü 1 nömrəli məktəb-liseyi (əvvəlki 1 nömrəli şəhər orta məktəbi)9 FT15692283HÜSEYNOVAFATİMƏMÜSLÜM24/06/2006
649SALYAN RAYONUQarabağlı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 A18384286ABDULRƏHMANOVAMİRVARİVÜQAR29/09/2008
650SALYAN RAYONUQuyçu kənd ümumi orta məktəbi9 FT17422809YAQUBOVFƏQANFUAD17/08/2008
651SALYAN RAYONUŞəkərli kənd ümumi orta məktəbi9 FT19562420ŞAHBAZOVCAVİDVÜQAR18/08/2006
652SALYAN RAYONUŞəkərli kənd ümumi orta məktəbi9 FT19617238ŞAHBAZOVƏLİVÜQAR29/05/2008
653ŞAMAXI RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (S.M.Qənizadə adına)9 FT22113762QULİYEVPOLADABASQULU09/06/2007
654ŞAMAXI RAYONU10 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 B22473066KƏRİMOVNİCATELNUR15/03/2007
655ŞAMAXI RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (E.Hüseynov adına)9 C22593455İBRƏHİMOVNAHİDBABAXAN03/08/2007
656ŞAMAXI RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (əvvəlki 3 nömrəli şəhər əsas məktəbi)9 Ə22395804HÜSEYNOVKƏNANALİK22/01/2007
657ŞAMAXI RAYONU9 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Hadi adına)9 A22318779RƏFİYEVAQŞİNELBURUS10/02/2008
658ŞAMAXI RAYONUMəlikçobanlı kənd tam orta məktəbi (G.Ağayev adına)9 FT22267949AĞAYEVZAMANBARAT06/12/2005
659ŞAMAXI RAYONUSabir qəsəbə tam orta məktəbi (A.Alxanov adına) (əvvəlki adı M.Ə.Sabir adına sovxoz orta məktəbi)9 Ə21262079MƏMMƏDOVZİYADXANQAHİR18/03/2007
660ŞAMAXI RAYONUŞəhriyar qəsəbə tam orta məktəbi (A.Babaşov adına) (əvvəlki şəhər 4 N-li orta məktəb)9 FT22650349KƏRİMOVASİFNAMİK04/07/2008
661ŞAMAXI RAYONUŞəhriyar qəsəbə tam orta məktəbi (A.Babaşov adına) (əvvəlki şəhər 4 N-li orta məktəb)9 FT22358608KƏRİMOVVASİFNAMİK04/07/2008
662SAMUX RAYONUİnstitut qəsəbə tam orta məktəbi9 FT18381946MƏMMƏDOVÜMİDATƏŞ11/12/2007
663SAMUX RAYONUSamux şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Kolayır kənd orta məktəbi)9 FT22343297MƏHƏRRƏMLİİBRAHİMMÜŞVİQ08/08/2008
664SAMUX RAYONUSərkar kənd tam orta məktəbi (Nizami adına)9 FT19493684RƏHİMLİİBRAHİMAYAZ17/07/2007
665SAMUX RAYONUYuxarı Ağasıbəyli kənd tam orta məktəbi9 FT19273749MİRZƏYEVAJALƏZAMİQ09/03/2008
666SAMUX RAYONUZiyadlı kənd tam orta məktəbi (Nəsimi adına)9 FT17282049NAMAZOVBAYRAMMƏHƏRRƏM16/10/2008
667SAMUX RAYONUZiyadlı kənd tam orta məktəbi (Nəsimi adına)9 FT117128647HƏSƏNOVAAYTACPƏRVİZ04/02/2008
668ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21154900ABBASOVANƏRMİNPƏNAH22/04/2008
669ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21476630ƏHMƏDOVABBASALLAHVERDİ16/05/2008
670ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21401878ƏLİYEVTURALŞAİQ15/12/2005
671ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT15434002MƏMİYEVATÜRKANTAHİR26/03/2006
672ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21356644MƏMMƏDOVSEYİDFİRUDDUN03/08/2007
673ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21154316MUSTAFAYEVELTONİMAN10/11/2007
674ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21670468MUSTAFAYEVŞAHİNADİL26/02/2006
675ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21327353MUSTAFAYEVAAYSELADİL11/07/2007
676ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT16691785NƏSRULLAYEVTƏRLANCAVANŞİR19/04/2007
677ŞƏKİ ŞƏHƏRİİnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (əvvəlki İnternat tam orta məktəbi)9 FT21399680RƏSULOVMURADRACI30/06/2006
678ŞƏMKİR RAYONUAbbaslı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 FT19194928HÜSEYNOVAMİNRAMİN08/03/2007
679ŞƏMKİR RAYONUÇinarlı qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbi (N.Süleymanov adına)9 FT22279770NƏBİYEVASƏBİNƏASİF15/11/2004
680ŞƏMKİR RAYONUKönüllü kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Z.Namazov adına)9 FT22553776İSMAYILOVABAHARYUSİF28/02/2008
681ŞƏMKİR RAYONUQapanlı kənd tam orta məktəbi (İsrafil Məmmədov adına)9 FT17196739ƏLİYEVELSEVƏRRAFİQ17/04/2008
682ŞƏMKİR RAYONUQaracəmirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (C.Bayramov adına)9 FT120630996İSGƏNDƏROVAFATİMƏQABİL20/08/2008
683ŞƏMKİR RAYONUQaracəmirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (C.Bayramov adına)9 FT222255039MUSAYEVŞAHİDTEYMUR31/07/2008
684ŞƏMKİR RAYONUQədimqala kənd tam orta məktəbi (əvvəlki Muxtariyyə - Kommunist kənd orta məktəbi) (E.Qasımov adına)9 FT22383324MƏMMƏDOVQÜDRƏTAZƏR05/03/2006
685ŞƏMKİR RAYONUŞəhər orta məktəbi (Cahangir Rüstəmov (əvvəllər Karl Marks) adına)11 FT15212473ƏLİYEVKƏNANVÜQAR08/04/2005
686ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT20477558BABAYEVEMİNAZƏR04/04/2006
687ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT20462767QULİYEVAFATİMƏÜRFƏT02/08/2006
688ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))11 FT20134204ŞƏMİLOVRAMİLADİL15/12/2005
689ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21285331ƏLİYEVASVETLANACEYHUN24/01/2008
690ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21315035HƏSƏNOVELMARVİDADİ15/09/2007
691ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21590807HƏSƏNOVANİGARARİF04/07/2007
692ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT22232659HEYDƏROVSAMİRFAMİL25/09/2007
693ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21281590MƏMMƏDOVMUSAQURBAN29/07/2008
694ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21148865QULİYEVELTUNMAHİR13/10/2007
695ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21484202ZEYNALOVAMİNSƏXLƏDAR06/11/2007
696ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Fərman Salmanov adına) (əvvəlki şəhər tam orta məktəbi (Nizami adına))9 FT21603734ZEYNALOVSƏFƏRTAHİR27/03/2006
697ŞƏMKİR RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (Füzuli adına)9 FT22549230MUSAZADƏZEYNƏBNİYAMƏDDİN05/04/2008
698ŞƏMKİR RAYONUTəzəkənd kənd tam orta məktəbi (S.Vurğun adına)9 FT17510916CƏFƏROVAAYNURƏRAMİZ14/03/2008
699ŞƏMKİR RAYONUXanalılar kənd tam orta məktəbi (F.Ələkbərov adına)11 FT20149998RZAYEVELDƏNİZMALİK21/04/2005
700ŞƏMKİR RAYONUYeni Həyat kənd tam orta məktəbi9 FT15484222ORUCOVALƏMANVAQİF01/10/2006
701ŞİRVAN ŞƏHƏRİ11 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (T.Bağırov adına)9 FT15672272ŞƏKƏROVƏLİELÇİN08/11/2007
702ŞİRVAN ŞƏHƏRİ13 nömrəli şəhər tam orta məktəbi11 FT15482467CƏFƏROVANƏRMİNNİYAMƏDDİN24/05/2005
703ŞİRVAN ŞƏHƏRİ14 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (R.Həbibov adına)9 FT20313178İMANOVŞƏHRİYARİLQAR29/12/2007
704ŞİRVAN ŞƏHƏRİ16 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (B.Aslanov adına)9 Ç20614867ƏMİRƏLİYEVAŞƏFAƏLİZAMİN07/05/2004
705ŞİRVAN ŞƏHƏRİ2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT18254188CƏFƏRLİAYTƏNAZƏR22/06/2006
706ŞİRVAN ŞƏHƏRİ20 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Osmanov adına)9 FT22190655MƏMMƏDOVİSMAYILAĞAKAZIM31/12/2006
707SİYƏZƏN RAYONU2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Müşfiq adına)11 Ç20201049HƏSƏNOVABBASQULURÖVŞƏN11/04/2005
708SİYƏZƏN RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ş.İsmayılov adına)11 FT20402738AĞAYEVSABİRRƏFAİL03/07/2005
709SİYƏZƏN RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (2006/2007-ci tədris ilinədək şəhər əsas məktəbi adlanıb)11 B18636005MƏMMƏDRƏHİMOVEMİLŞAMİL01/09/2006
710SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B17157375ABBASOVƏHMƏDAĞAYAŞAR06/12/2007
711SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21330246ABDULLAYEVRAMALVÜQAR27/04/2008
712SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21645150ALLAHYAROVAMİNŞAHİN04/04/2007
713SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B17428439ASLANOVMAHİRBƏHRUZ25/06/2008
714SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B17321499DAVUDOVFƏRİDQALİB15/03/2007
715SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B20127850ƏHMƏDZADƏƏKBƏRVAQİF21/12/2007
716SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21230205ƏLİYEVTAMERLANELŞƏN12/03/2008
717SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21522121HACIYEVİBRAHİMCAMALƏDDİN24/03/2008
718SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21171902İMANOVELVİNXALİD17/04/2007
719SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21251048QASIMZADƏMUSAELÇİN07/06/2007
720SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 B21304389ŞƏRİFOVƏBÜLFƏZELÇİN26/08/2008
721SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21101322AYDINOVANİGARNƏCƏF20/06/2005
722SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C17425777ƏHMƏDOVXALIQTAĞI18/06/2008
723SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21579363ƏLİYEVİSAXƏYYAM26/07/2007
724SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21331448ƏLİZADƏRƏNAETİBAR30/07/2007
725SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21575702HÜSEYNOVAQƏTİBƏRAFAYEL28/09/2007
726SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21472362MƏCİDLİELDARZABİL06/01/2008
727SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21212248MƏMMƏDOVRUSLANELŞƏN29/02/2008
728SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21191665NAMAZOVAMİLELGÜN23/11/2002
729SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21118799QARAŞOVKAMRANSƏBUHİ01/10/2006
730SUMQAYIT ŞƏHƏRİŞəhər inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya (Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəb)9 C21135087YƏHYAYEVAÜLKƏRETİBAR15/12/2007
731SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A18394479ALLAHVERDİYEVAYXANZİYA17/04/2005
732SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A18489097AXUNDZADƏANARABBAS12/08/2006
733SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A19104774MƏMMƏDOVRƏVANZƏFƏR09/11/2005
734SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A18333815QULİYEVAŞƏMSRÖVŞƏN31/05/2005
735SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A18566770ŞÜKÜROVARƏNABƏHRAM20/10/2006
736SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 A18308357SÜLEYMANOVVÜSALARİFOVİÇ09/05/2005
737SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi11 C16167889ANİKO-BABAYEVAAYLABƏXTİYAR12/05/2006
738SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20103524ABUŞZADƏBƏXTİYARCEYHUN22/09/2008
739SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20367158DADAŞLINƏRMİNELŞAD29/03/2007
740SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A15671518ƏHƏDOVÜMÜDƏDALƏT17/06/2008
741SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20118426FƏRHADZADƏFƏRİDVÜSAL01/10/2007
742SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20213706HACIZADƏRƏŞADSAMİR18/03/2008
743SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20561830HÜSEYNOVELMARİLQAR19/10/2007
744SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20155174İBİŞOVSƏNANNAMİQ20/03/2008
745SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A18629778İSAYEVHƏSƏNSƏFƏR22/08/2008
746SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20643277MƏHƏRRƏMLİƏYYUBAYAZ29/04/2008
747SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20489601NƏZƏROVASAMİRƏRUSLAN30/09/2007
748SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20270046QAYTARANLIZƏHRAQƏHRƏMAN10/05/2007
749SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A16514893RAMAZANOVALƏMANZAMAN04/12/2007
750SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A21162108SƏLİMLİŞAHİNAĞİSMAYIL19/12/2007
751SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 A20662371YAQUBOVAFİDANELŞƏN10/05/2007
752SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C22545644ƏKBƏROVHÜMBƏTƏKBƏR05/11/2008
753SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C19468279MƏMMƏDOVSƏLİMAZAD31/01/2008
754SUMQAYIT ŞƏHƏRİSumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbi9 C19484254SAPUNKOVRATMİRSERGEYEVİÇ06/06/2008
755TƏRTƏR RAYONU5 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Ş.Şikarov adına)11 FT20446822OCAQLIBABƏKMAHİR02/01/2005
756TƏRTƏR RAYONUCəmilli kənd tam orta məktəbi (Ə.Kərimov adına)9 FT22213457BÜNYATOVMİRSAMİRAYAZ09/08/2007
757TƏRTƏR RAYONUHacıqərvənd kənd tam orta məktəbi (E.Muradov adına)11 FT20366971KƏRİMOVELVİNELSEVƏR20/02/2006
758TƏRTƏR RAYONUHacıqərvənd kənd tam orta məktəbi (E.Muradov adına)9 FT22600720RƏHİMLİGÜLAYNURİDDİN01/04/2008
759TƏRTƏR RAYONUQazyan kənd tam orta məktəbi (N.Quliyev adına)9 A17508192CAVADOVCƏLALMEHMAN21/05/2007
760TOVUZ RAYONUAşağı Quşçu kənd tam orta məktəbi (İ.Mürşüdov adına)9 FT19446233MƏMMƏDOVATƏHMİNƏSAVALAN01/12/2007
761TOVUZ RAYONUÇeşməli kənd tam orta məktəbi (N.Novruzov adına)9 20676871MEJDİNOVANƏRMİNETİBAR01/01/2004
762TOVUZ RAYONUƏhmədli kənd tam orta məktəbi9 A19668159MƏMMƏDOVELVİNELŞƏN23/11/2007
763TOVUZ RAYONUƏyyublu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi (əvvəlki Aşağı Ayıblı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi)9 FT17416019HÜSEYNOVELMARYUSİF08/08/2006
764TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19672645ASLANOVŞAHMARŞAHLAR03/06/2006
765TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19135794ƏLƏKBƏROVAĞAASƏF07/02/2006
766TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19267034MURADOVALAMİYƏELMAN29/09/2004
767TOVUZ RAYONUQovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbi (əvvəlki Qovlar qəsəbə ümumtəhsil internat orta məktəbi)9 XT19154589RƏHİMOVARƏVANƏRAFİQ02/07/2007
768TOVUZ RAYONUQovlar şəhər tam orta məktəbi (S.Kazımov adına) (əvvəlki Qovlar tam orta məktəbi (S.Kazımov adına))11 FT17186896HƏSƏNOVAAYTACELMAR05/03/2004
769TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (E.Məmmədov adına) (Əvvəlki Aşağı Öysüzlü kənd tam orta məktəbi) (E.Məmmədov adına)9 FT19548590BAĞIRLIAMİNYASİN04/10/2007
770TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (E.Məmmədov adına) (Əvvəlki Aşağı Öysüzlü kənd tam orta məktəbi) (E.Məmmədov adına)9 FT119548779ZEYNALOVFUADABUL14/04/2008
771TOVUZ RAYONUŞəhər tam orta məktəbi (M.Ələkbərov adına)11 FT17361660MUSAYEVAYDINASİF16/12/2004
772TOVUZ RAYONUYuxarı Öysüzlü kənd tam orta məktəbi (Müşfiq Əliyev adına)9 FT21429096ƏLİYEVAFİRƏNGİZPOLAD07/07/2007
773UCAR RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (Nizami Gəncəvi adına)9 FT17236161MEHDİYEVNİHATŞAKİR08/03/2008
774UCAR RAYONU4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 FT18165079MƏMMƏDOVALƏMANƏHLİMAN20/01/2008
775UCAR RAYONUAlpout kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi (Ş.Həsənov adına)9 Z18631487SƏLİMOVRİZVANARZUMAN21/08/2008
776UCAR RAYONUƏlikənd kənd tam orta məktəbi (N.İsmayılov adına)9 19222112QƏRİBLİXALİDKAMRAN22/08/2007
777UCAR RAYONUPirkənd kənd tam orta məktəbi9 19404535ƏLİYEVFƏRİDMƏHƏMMƏD17/08/2007
778UCAR RAYONUPirkənd kənd tam orta məktəbi9 19526904RƏSULZADƏRAULİNTİQAM15/06/2008
779UCAR RAYONUQaracallı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi9 A22397013QASIMOVELMİRTƏBRİZ12/05/2008
780UCAR RAYONUQaradağlı kənd tam orta məktəbi9 20697179XƏLİLOVELNURQALİB17/07/2006
781UCAR RAYONUXalac kənd tam orta məktəbi (A.Əhmədov adına)9 FT19376943İSLAMLITURANBƏHRUZ09/06/2008
782UCAR RAYONUYuxarı Şilyan kənd ümumi orta məktəbi9 FT22213242XƏLİLOVAFİDANZAMİN10/05/2008
783XAÇMAZ RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (M.Babayev adına)9 FT22589863MƏMMƏDOVHƏZRƏTZİYAD04/10/2007
784XAÇMAZ RAYONU3 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (İ.Qayıbov adına)9 FT22385184ƏSƏDOVRAMİLRAMİN27/06/2008
785XAÇMAZ RAYONU6 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (C.Cabbarlı adına)9 FT22362722MƏMMƏDOVANƏRGİZQALİB08/10/2006
786XAÇMAZ RAYONUNərəcan kənd tam orta məktəbi (C.Cəbiyev adına)9 FT21374443QEYBULLAYEVMURADRƏŞAD06/11/2007
787XAÇMAZ RAYONUNiyazabad kənd tam orta məktəbi9 FT21444241ZÜLFÜQAROVABDULLAFAİK01/11/2006
788XAÇMAZ RAYONUQalağan kənd tam orta məktəbi9 FT22543058AĞAYEVCAVİDANRAUF14/03/2006
789XAÇMAZ RAYONUQımılqışlaq kənd tam orta məktəbi (Ş.Sədiyev adına)9 FT18370801MUSTAFAYEVPOLADNATİQ15/05/2008
790XAÇMAZ RAYONUYalama kənd tam orta məktəbi (M.Ədilov adına)9 FT22180780NOVRUZOVSEYMURRAVİL03/04/2007
791XOCALI RAYONUŞəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi9 FT22456539ƏLİYEVRƏFAİLNADİR05/09/2008
792XOCALI RAYONUYaloba kənd tam orta məktəbi9 A19502047MƏHƏRRƏMOVŞAKİRRAMİN19/11/2007
793XOCAVƏND RAYONUƏmirallar kənd tam orta məktəbi9 FT17697362XIDIRZADƏZƏHRARÖVŞƏN24/06/2006
794XOCAVƏND RAYONUTuğ kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi9 FT20693661CƏFƏROVƏLƏMDARXALİQ14/12/2008
795YARDIMLI RAYONUBozayran kənd tam orta məktəbi9 FT22334987MUSTAFAYEVAZƏHRATAHİR09/02/2008
796YARDIMLI RAYONUÇayüzü kənd tam orta məktəbi11 FT19687044NƏSİRLİNƏSİRVİDADİ05/12/2005
797YARDIMLI RAYONUŞəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi (M.F.Axundov adına) (əvvəlki Qəsəbə 1 nömrəli orta məktəbi )9 FT20622154CAVADLIRÖVŞƏNETİMAD17/03/2007
798YEVLAX ŞƏHƏRİ1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 E16357932AĞALAROVANURCANƏFQAN30/05/2008
799YEVLAX ŞƏHƏRİ2 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 X22368984SÜLEYMANOVMƏHƏRRƏMİNTİQAM28/03/2007
800YEVLAX ŞƏHƏRİ4 nömrəli şəhər tam orta məktəbi9 A22549294İSAYEVRUSLANRASİM15/11/2006
801YEVLAX ŞƏHƏRİBalçılı kənd tam orta məktəbi9 22273848RÜSTƏMLİMUSTAFASAMİR16/05/2006
802YEVLAX ŞƏHƏRİSəmədabad kənd tam orta məktəbi11 F16152806MƏMMƏDOVRƏVANMÜBARİZ02/02/2005
803ZAQATALA RAYONUƏliabad qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi9 FT22106339ABDULLAYEVELMARHABİL02/01/2007
804ZƏRDAB RAYONU1 nömrəli şəhər tam orta məktəbi (H.Zərdabi adına)9 FT16132691İBRAHİMLİAYTACHÜNƏR09/10/2007
805ZƏRDAB RAYONUGödəkqobu kənd tam orta məktəbi (Z.Aslanov adına)9 FT17522615ƏLİYEVRADİLRƏHMAN03/09/2008