"Ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində təhsilalanların

buraxılış imtahanları üzrə bal arayışlarının yoxlanması"  elektron xidməti

 
9 rəqəmli arayış kodunu daxil edin

 Arayış kodu:
   
   
 Yeni kod